University of Oulu

Liikenneinfrastruktuurin vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn : tarkastelussa Suomirata-hanke

Saved in:
Author: Muinonen, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052246
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Muinonen, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Description:

Tiivistelmä

Liikenneinfrastruktuuri on keskeinen tekijä alueellisessa taloudessa niin globaalisti kuin maiden sisäisestikin ja täten myös alueellisessa kilpailukyvyssä, jonka tutkiminen perustuu pitkälti tekijöihin, joille voidaan määrittää taloudellinen arvo. Alueellisen kilpailukyvyn ja liikenneinfrastruktuurin inhimillisille vaikutuksille on taas vaikea määrittää arvoa. Varsinkin Suomessa pitkät etäisyydet vaativat toimivaa liikenneinfrastruktuuria. Ilman toimivaa liikenneinfrastruktuuria Suomen teollisuus ei olisi pystynyt kehittymään ja saavuttamaan nykyistä tärkeää asemaansa. Liikenneinfrastruktuurin rakentaminen on kuitenkin kallista sekä pitkäkestoista ja tärkeimpiä pitkäaikaishyötyjä on vaikea arvioida. Liikenneinfrastruktuurin rakentamisen kannattavuus on täysin aluekohtaista ja varsinkin jo muutenkin hankalien heijastusvaikutusten arvioinnissa aluekohtaisuus on entistä keskeisempää.

Liikenneinfrastruktuuria rakennetaan tyypillisesti julkisella rahalla, niin Suomessa kuin maailmallakin ja julkisella rahalla tuotetun liikenneinfrastruktuurin on todettu olevan yksityisesti rakennettuun vertailtaessa kannattavampaa. Liikenneinfrastruktuurihankkeet perustuvat pitkälti uusregionalismiselta kannalta katsottuna ylhäältä alas -uusregionalismiseen politiikkaan, jolla tarkoitetaan institutionalisoituneiden tahojen kuten esimerkiksi valtion harjoittamaa politiikkaa, joka keskittyy tukemaan varsinkin vahvoja kaupunkialueita. Uusregionalismi pitää aina erottaa niin kutsutusta vanhasta regionalismista, joissa jäykät instituutiot eivät jakaneet valtaansa muille, vaikka ylhäältä alas uusregionalismi omaa hieman samoja piirteitä.

Esimerkkitapaus Suomirata-hanke on Suomalaisen metropolipolitiikan kannalta merkittävä sen tukiessa ja laajentaessa Etelä-Suomen suuria kaupunkeja ja varsinkin niiden työssäkäyntialueita entisestään. Suomessa on suunnitteluvaiheessa lisäksi kaksi muutakin suurta raidehanketta. Vaikka kaksi kolmesta suurimmasta raidehankkeesta vaikuttaa pääasiassa Etelä-Suomen merkittäviin kaupunkeihin, niin koko Suomen mittakaavassa kaikkien liikenneinfrastruktuurihankkeiden määrä suhteessa väkilukuun on päinvastaisesti hyvin pientä. Etelä-Suomen merkittävissä maakunnissa. Valtaosa kaikista liikennehankkeista Suomessa painottuu maakuntiin, joiden merkittävin kunta/kaupunki on kilpailukyvyllisesti vahva Suomen kuntien/kaupunkien vertailussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Muinonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/