University of Oulu

Vihreä infrastruktuuri lämpösaarekeilmiön hillinnässä : näkökulmana väestön hyvinvointi

Saved in:
Author: Vieruaho, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052255
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vieruaho, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman globaalin ilmaston lämpenemisen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä urbaanit yhteisöt ja rakenteet kokevat entistä voimakkaampaa muutospainetta. Jatkuvasti lisääntyvä kaupungistuminen on lisännyt vettä läpäisemättömien, tummien pinta- ja rakennusmateriaalien määrää samalla kun kasvillisuuden määrä on vähentynyt. Tämän myötä kaupunkien lämpötilat ovat nousseet ympäröiviä alueita korkeammaksi. Tätä ilmiötä kutsutaan lämpösaarekeilmiöksi. Toistaiseksi lämpösaarekeilmiö on aiheuttanut vähän vakavia terveyshaittoja Suomessa ja viileän ilmaston maissa yleisesti. Globaalin ilmaston lämpenemisen ja kasvavan kaupungistumisasteen myötä lämpösaarekeilmiön ennustetaan kuitenkin yleistyvän myös viileän ilmaston maissa. Lämpösaarekeilmiöllä on haitallisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnille, minkä takia lämpösaarekeilmiön hillitseminen on yhteiskunnallisesti kannattavaa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata lämpösaarekeilmiötä yhteiskunnallisena ilmiönä sen terveydellisten vaikutusten kautta sekä kuvata miten vihreää infrastruktuuria voidaan käyttää keinona lämpösaarekeilmiön hillinnässä. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastelen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita ja viranomaisraportteja lämpösaarekeilmiön ja vihreän infrastruktuurin yhteydestä.

Lämpösaarekeilmiöllä on runsaasti haitallisia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Lämpösaarekeilmiön ja lisääntyneen kuolleisuuden välillä on todettu olevan yhteys. Lisäksi lämpösaarekeilmiön aiheuttama lämpöstressi altistaa väestön esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosairauksien voimistumiselle. Myös erilaiset lämpösairaudet yleistyvät lämpösaarekeilmiön myötä. Vihreä infrastruktuuri hillitsee tehokkaasti lämpösaarekeilmiöstä johtuvaa lämpötilojen kohoamista ja lämpöstressiä. Vihreän infrastruktuurin teho perustuu pääsääntöisesti kahteen eri mekanismiin: varjostukseen ja evapotranspiraatioon.

Tutkimus lämpösaarekeilmiöstä ja vihreän infrastruktuurin käytöstä sen hillintään on ollut toistaiseksi vähäistä viileän ilmaston maissa. Tämä on luultavasti yksi tekijä, joka selittää maltillista vihreän infrastruktuurin käyttöä urbaanien lämpötilojen hillinnässä pohjoisissa kaupungeissa. Lämpösaarekeilmiöön ja sen hillitsemiseen liittyvä tutkimus olisi kuitenkin elintärkeää tulevaisuuden sopeutumisen näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Vieruaho, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/