University of Oulu

”Lapseton Suomi marssii kohti häviämistään” : syntyvyyden kehykset Helsingin Sanomissa vuonna 2020

Saved in:
Author: Tiikkainen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306082378
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tiikkainen, 2023
Publish Date: 2023-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä tavalla syntyvyyttä kehystetään Helsingin Sanomien verkkojulkaisuissa vuonna 2020, ja onko jokin kehys hallitseva. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin julkaisuissa esiintyviä kielellisiä kehystämisen keinoja.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin Sanomien digitaalisesta arkistosta. Tutkimusaineisto koostui 50 syntyvyyttä käsittelevästä jutusta, jotka oli julkaistu Helsingin Sanomien eri osioissa. Aineistoon sisältyi myös 13 mielipidekirjoitusta. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja aineiston analysoinnissa sovellettiin median kehysanalyysia. Kehykset muodostettiin tutkimuksessa aineistolähtöisesti.

Tulokset osoittivat, että vuonna 2020 Helsingin Sanomien syntyvyyskeskustelu jäsentyi kuuden kehyksen kautta. Nämä olivat arvostelun kehys, kulttuurin muutoksen kehys, toivon kehys, epävarmuuden kehys, rauhoittelun kehys sekä uhkan kehys. Kukin kehys sisälsi omanlaisensa näkökulman, ongelmanmäärittelyn sekä kehykselle tyypilliset kielellisen kehystämisen keinot. Hallitsevin kehys oli arvostelun kehys, jossa syntyvyyden laskusta syytettiin vääriä yhteiskuntapoliittisia toimia tai toimien puutetta. Syntyvyyskeskustelua väritti vuonna 2020 myös koronapandemia, jonka merkitys syntyvyydelle korostui toivon ja epävarmuuden kehyksissä.

Tutkimuksen perusteella valtamedia toi vuonna 2020 esille monipuolisesti erilaisia näkökulmia syntyvyysaiheeseen liittyen. Näkökulmista korostuivat syntyvyyteen liittyvien yhteiskunnallisten toimien arvostelu sekä parisuhdekulttuurissa tapahtuneet muutokset syntyvyyslukujen taustalla. Tutkimus antoi tietoa median tavasta uutisoida syntyvyydestä — aiheesta, jota ei ole juurikaan tutkittu aikaisemmin. Lisäarvoa tutkimukselle toi syntyvyysaiheisen keskustelun analysointi poikkeuksellisena pandemia-aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Tiikkainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/