University of Oulu

Kirjastoesihenkilö ja yleisten kirjastojen tarpeellisuuden todistaminen

Saved in:
Author: Sivonen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306122400
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sivonen, 2023
Publish Date: 2023-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Jylhä, Ville
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassa on tarkoitus tutkia mahdollisia yleisen kirjaston vastaisia reaktioita, joita kirjaston hallinnossa työskentelevät henkilöt ovat viimevuosina kokeneet. Tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi, mihin seikkoihin kirjaston kyseenalaistaminen on perustunut, kuinka kirjaston johto on kokenut tämän ja millä tavoin siihen on reagoitu. Tutkielmaa varten haastateltiin yhtä suomalaisen yliopistokaupungin yleisen kirjaston esihenkilöä ja yhtä alle 10 000 asukkaan kunnan kirjaston esihenkilöä. Näin pyrittiin selvittämään, minkälainen näkökanta tänä päivänä kahdessa erikokoisessa kunnassa on kirjaston tarpeellisuudesta. Yleisesti ottaen haastateltujen kokemukset tarpeellisuuden kyseenalaistamisesta olivat vähäisiä ja pääosin se liittyi päättäjiin ja rahoitukseen. Merkittäviä huomioita olivat esimerkiksi, että E-kirjaston lisäksi myös omatoimikirjasto tulee tulevaisuudessa mahdollisesti vähentämään henkilöstön tarvetta. Yleisen kirjaston merkityksestä, työtehtävistä ja palvelujen laajuudesta tulisi lisätä tietoutta myös sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka eivät käytä kirjaston palveluja. Haastateltujen näkemys yleisen kirjaston tilasta ei ollut yhtä heikko kuin mitä uutismediat antavat ymmärtää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Sivonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/