University of Oulu

Lapsen autonomiasta ja siihen liittyvistä ristiriidoista kasvatusfilosofiassa

Saved in:
Author: Soini-Kivari, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306122404
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Soini-Kivari, 2023
Publish Date: 2023-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ervasti, Marja
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Yksilöä koskeva oikeus autonomiaan perustuu länsimaissa liberalistiseen ajatteluun, jonka mukaan autonominen henkilö on omien valintojensa lähde eikä toisten ihmisten tai instituutioiden tulisi häntä rajoittaa. Suomessa tätä yksilön vapautta turvataan Perustuslailla.

Autonomia tarkoittaa yksilön mahdollisuutta toteuttaa omia mielenkiinnonkohteitaan, pyrkimyksiään ja potentiaaliaan sekä määritellä omaa minuuttaan muun muassa tekemällä valintoja ja päätöksiä, ilman että niitä rajoitetaan ulkoa tai sisältä päin eli siis pyrkimystä itsenäisyyteen ja oman toimintansa säätelyyn. Lapsen autonomia eroaa aikuisen autonomiasta, koska lapset ovat rajallisten tietojensa ja fyysisten puutteittensa takia riippuvaisia aikuisista ja toiseksi, heiltä puuttuu ekonominen ja poliittinen valta, joka myös alistaa heidät aikuisten armoille eli he ovat haavoittuvia näillä kahdella tapaa. Oikeus autonomiaan koskee kuitenkin myös lapsia, mutta heidän ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Heilläkin pitää siis olla oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi heitä koskevissa asioissa, jos he osaavat muodostaa niistä mielipiteensä.

Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa kokonaiskuvaa lapsen autonomiasta ja siihen liittyvistä ristiriidoista kasvatusfilosofiassa. Tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja siihen on tutkinut aiheeseen liittyvää ja sitä sivuavaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin kirjallisuutta ja artikkeleita.

Tutkielman perimmäinen tulos on, että autonomiaa, sen määrittelyä, merkitystä ja toteuttamista pitäisi pohtia kouluissa ja korkeammalla taholla opetushallinnossa entistä paljon enemmän. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan siis mielestäni paljon monelta eri kannalta. Erityisen tärkeää olisi selvittää, mitä oppilaan autonomian toteutuminen tarkoittaa ja kuinka pitkälle oppilaan autonomiaa tulisi koulussa kunnioittaa. Oikeus osallistua koulun kehittämiseen ja tulla kuulluksi koulun arkea koskevissa asioissa ei ole riittävä oppilaan autonomian toteutumiselle, koska autonomian kokemuksella ja sen tukemisella on niin suuri merkitys oppilaan yksilölliseen kehitykseen ja oppimistuloksiinkin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Soini-Kivari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/