University of Oulu

Moniparametrisen magneettikuvantamisen soveltaminen aivojen sädehoidossa

Saved in:
Author: Inget, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132441
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Inget, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Nikkinen, Juha
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoitus: Kirjallisuuskatsaus, jonka tavoite on arvioida moniparametrisia magneettikuvaustekniikkoja (MPMRI) työkaluna aivokasvaimen fyysisten, kemiallisten, fysiologisten ja biologisten ominaisuuksien arviointiin sekä sädevasteen seurantaan.

Menetelmät: Tarkastellaan jo tehtyjen tieteellisten julkasuiden tuloksia liittyen MPMRI-tekniikkojen käyttöön aivokasvaintutkimuksessa. Tutkielma keskittyy diffuusiotensorikuvaamisella (DTI), veren happipitoisuudesta riippuvalla kuvaamisella (BOLD), magneettiresonanssispektroskopialla (MRS) ja perfuusiokuvauksella (DCE) tehtyihin tutkimuksiin. Samalla työssä tarkastellaan MPMRI-asetelman tuomia etuja verrattuna yksittäisten kuvaustekniikoiden käyttöön.

Tulokset: MPMRI:ssä käytettävillä kuvausteknikoilla on tehty kliinisesti merkittävällä tarkkuudella mm. seuraavia asioita:

1. On onnistuttu karakterisoimaan aivoleesio kasvaimeksi ja määrittämään aivokasvaimen tyyppi ja laatu

2. On onnistuneesti ennustettu potilaan eloonjäämistodennäköisyyttä

3. On eroteltu taudin todellista progressiota pseudoprogressiosta

4. On arvioitu sädehoidon vaikutuksia aivotoimintaan ja ennustettu kudosnekroosin syntymistä

5. On määritetty kasvaimen geometriaa ja mikroskooppisen syöpäsolukon levinneisyyttä

Lisäksi on osoitettu, että kuvaustekniikat antavat tarkempia ja kliinisesti hyödyllisempiä tuloksia mm. progression ja pseudoprogression erottelussa, kun käytetään useampaa tekniikkaa samanaikaisesti verrattuna yksittäisen kuvaustekniikan käyttöön.

Päätelmät: MPMRI tarjoaa työkaluja aivokasvaimen arvioimiseen ja sädevasteen monitorointiin. MPMRI-kuvaustekniikoiden haasteita ovat mm. tekninen haastavuus ja suuren asiantuntijuuden tarve sekä MPMRI-protokollan tekemisessä että sen käytössä. Haasteista huolimatta MPMRI, ja sädevasteen monitorointi yleisestikin, voisi olla merkittävä osa tulevaisuuden aivokasvainpotilaan sädehoitopolkua ja näin avain yksilöidympään sädehoitoon sekä lopulta parempiin hoitotuloksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Inget, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/