University of Oulu

Kamerasovellus hampaiden selfiekuvaukseen

Saved in:
Author: Saarela, Anton1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132442
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saarela, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mäkynen, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä kuvattiin hampaita älypuhelimella Open Camera sovellusta käyttäen. Työn tarkoituksena oli tutkia älypuhelimen soveltuvuutta hampaiden selfiekuvaukseen sekä kuvien laadun optimointia käyttämällä kuvasarjaan perustuvaa tarkennushaarukointia ja jatkuvaa valoa hyödyntävää valotuspisteen valintaa. Hampaisto kuvattiin viidestä eri kuvakulmasta älypuhelimen pääkameralla käyttäen apuna kylpyhuoneen peiliä kameran suuntauksessa. Jokaisesta kuvakulmasta otettiin kuvasarja, jossa yksittäisten kuvien tarkennusetäisyyttä pyyhkäistiin automaattisesti käyttäen sopiviksi havaittuja asetusarvoja. Kuvasarjan valotus ja kameran suuntaus tehtiin käyttämällä jatkuvaa valoa salaman sijasta ja osoittamalla kuva-alalta sopiva valotuspiste sekä suuntaamalla kamera siten, ettei kohdetta peittäviä varjoja syntynyt. Tulosten perusteella kuvausmenetelmä parantaa huomattavasti itseotettujen hammaskuvien laatua, mikä todennäköisesti tulee mahdollistamaan älypuhelinten laajemman käytön esimerkiksi suun terveyden etäpalveluissa.

Camera application for selfie photography of teeth

Abstract

This thesis involved photographing teeth using a smartphone and the Open Camera application. The purpose of the work was to investigate the suitability of a smartphone for selfie photography of teeth and the optimization of the quality of the images, using focus bracketing based on a series of images and the selection of an exposure point utilizing continuous illumination. The dentition was photographed with the smartphone’s main camera from five different angles, using the bathroom mirror as an aid for proper aiming of the camera. A series of images was taken from each angle, where the focus distance of the individual images was scanned automatically using the set-up parameters found appropriate. The exposure of the image sequence and the camera orientation were done by using continuous illumination instead of a flash, by indicating a suitable exposure point from the image area and by aiming the camera that there were no shadows covering the subject. Based on the results, the imaging method significantly improves the quality of self-taken dental images, which is likely to enable the wider use of smartphones, for example in remote oral health services.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anton Saarela, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/