University of Oulu

Katsaus positiivisen psykologian interventioiden käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta työpaikoilla työntekijä-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla

Saved in:
Author: Kanerva, Iisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306142459
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kanerva, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee positiivisen psykologian tieteenalalla käytössä olevia positiivisen psykologian interventioiden vaikuttavuutta organisaatioiden, työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Tutkielman viitekehyksenä ovat positiivinen psykologia, positiivisen psykologian interventiot, positiivisen psykologian kritiikki ja työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja aineiston analyysi toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina. Tulosten perusteella positiivisen psykologian interventioilla on havaittu yleisesti pientä tai kohtalaista vaikuttavuutta organisaatiotason hyvinvoinnin ulottuvuuksissa, mutta organisaatioita koskevaa positiivisen psykologian interventiotutkimuksen alan haasteina on tuottaa tilastollisesti merkitseviä tuloksia, saada tarpeeksi aihetta koskevia tieteellisiä julkaisuja ja interventiotutkimusten heikko laatu. Erilaisia positiivisen interventioiden malleja käytetään laajalti ja malleilla on toisistaan eroavia vaikutusalueita hyvinvoinnin toivottujen ja ei-toivottujen piirteiden osalta. Osa interventioista näyttää vaikuttavan ennemmin ei-toivottujen piirteitä heikentäviksi kuin toivottuja piirteitä vahvistaviksi. Vaikuttavimmaksi interventiomalliksi arvioitiin monialaiset interventiot, joilla pyrittiin vaikuttamaan useamman kuin yhden vahvuuden vahvistamiseen kerralla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iisa Kanerva, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/