University of Oulu

Tekoäly HR-johtamisen tukena : prosessien automatisointi koneoppimisen ja automatisoidun ohjelmistorobotiikan avulla

Saved in:
Author: Kesti, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306142466
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kesti, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka koneoppimiseen ja automatisoituun ohjelmistorobotiikkaan perustuvaa tekoälyä voidaan hyödyntää HR-johtamisessa prosessien automatisointiin sekä mitä mahdollisia hyötyjä organisaatiot tällaisella teknologialla saavuttavat. Toisena näkökulmana on myös selvittää, käytetäänkö tällaista teknologiaa jo tänä päivänä suomessa toimivissa organisaatioissa.

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa tutkielman empiirinen tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Suoritettujen haastatteluiden avulla kerättiin näkemyksiä tekoälystä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista HR-johtamisessa prosessien automatisointiin suomalaisilta HR-johtamisen ammattilaisilta. Tutkielman teoreettinen viitekehys puolestaan koostuu tekoälyn määritelmästä sekä sellaisista tekoälyn sovelluksista, joita tässä tutkielmassa esitellyn tutkimustiedon perusteella voidaan hyödyntää HR-johtamisessa prosessien automatisointiin.

Tutkielman tulosten perusteella koneoppimiseen ja automatisoituun ohjelmistorobotiikkaan perustuvat tekoälyn sovellukset kykenevät automatisoimaan sellaisia työtehtäviä, joissa esiintyy paljon samanlaisina toistuvia työvaiheita. Tällaiset tekoälyn sovellukset HR-johtamisen prosesseissa ovat erityisen tehokkaita rekrytoinnissa ja työvuorojen suunnittelussa, koska näillä osa-alueilla esiintyy paljon samanlaisina toistuvia työvaiheita.

Tämä tutkielma voi tarjota apua esimerkiksi sellaisille organisaatioille, jotka ovat pohtimassa investointeja liittyen HR-osastojen kehittämiseen älykkäämmäksi ja tarvitsevat lisää tietoa tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Kesti, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/