University of Oulu

Saavutettavuus perusopetuksessa

Saved in:
Author: Bimberg, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152498
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Bimberg, 2023
Publish Date: 2023-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Reviewer: Ventä-Olkkonen, Leena
Iivari, Netta
Description:

Tiivistelmä

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki tuli voimaan vuonna 2019. Siitä lähtien on kiinnitetty huomioita erityisesti aikuisten käyttämiin verkkopalveluihin. Digipalvelulaki vaatii julkisen sektorin ja osan yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista toteuttamaan saavutettavia verkkopalveluja. Saavutettavuuden edistämisen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelut tulisi tehdä niin, että niitä voi käyttää erilaiset ihmiset erilaisin rajoituksin. Aikuiset osaavat vaatia ja kyseenalaistaa puutteellisia verkkopalveluita, mutta täyttävätkö lapsille osoitetut verkkopalvelut ja digitaaliset materiaalit erityisesti koulussa digipalvelun määrittämät vaatimukset?

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, huomioivatko peruskoulun 1.–6. vuosiluokan opettajat saavutettavuusvaatimukset opetuksessaan. Mikäli huomioivat, millä tavalla ja toisaalta, jos eivät huomioi, miksi eivät. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastauksia Webropol -kyselyllä. Tutkimukseen saatiin 30 vastausta 1.–6.-luokkalaisten opettajilta. Vähäisestä vastausmäärästä huolimatta on selvää, että opettajien tietämys saavutettavuudesta on aika vähäistä. Saavutettavuutta toteutetaan ehkä osittain, mutta lain tuomat vaatimukset eivät välttämättä ole tiedossa. Resurssien puute ja tietämättömyys koko saavutettavuudesta ovat suurimmat syyt siihen, ettei opetusmateriaaleissa toteuteta saavutettavuutta. Positiivista on, että tietämystä on mahdollista lisätä. Tässä tutkimuksessa on myös jatkokehitysehdotuksia siihen, kuinka saada lisättyä opettajien keskuudessa saavutettavuuteen liittyvää tietoa ja taitoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Bimberg, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/