University of Oulu

Pientalon älykkäät sähköjärjestelmät

Saved in:
Author: Valtanen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152515
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Valtanen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tokola, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Älykodin tekeminen on paljon yksinkertaisempi asia kuin voisi luulla. Kun asian suunnittelee oikein, saadaan korkeatasoinen älykoti tehtyä hyvin helposti ja edullisesti. Tässä opinnäytetyössä perehdytään älykodin tekemiseen helposti saatavista luotettavista ja edullisista komponenteista. Tällaista älykotia on helppo laajentaa jälkikäteen.

Älykodissa sähkölaitteita hallitaan paikasta riippumatta yhdestä pisteestä esimerkiksi matkapuhelimen avulla. Älyjärjestelmä hallitsee myös itsenäisesti sähkölaitteita. Se voi esimerkiksi sytyttää ja sammuttaa valoja tiettyjen ehtojen mukaisesti. Se voi myös seurata pörssisähkön hintoja ja ladata sähköauton edullisen sähkön aikaan. Älyjärjestelmä pitää myös huolen siitä, että laitteet eivät ole turhaan päällä. Se valvoo kotia ja ilmoittaa asukkaalle jos jokin on pielessä.

Markkinoilta löytyy todella paljon eri vaihtoehtoja älykodin toteuttamiseen. Usein niissä on se ongelma, että ratkaisu on kallis ja se on sidottu yhteen toimittajaan. Rahaa voi kulua kymmeniä tuhansia ja rahalle ei saada vastinetta. Lisäksi rakentaja on sidottu ennalta määriteltyihin ratkaisuihin. Tämä ei välttämättä ole se, mitä asukas todella tarvitsee.

Tässä opinnäytetyön kohteessa on toteutettu edullinen ja yksinkertainen ratkaisu älykodista, kuitenkaan ominaisuuksista ja laadusta tinkimättä. Älykoti on otettu huomioon jo rakennuksen alkuvaiheessa. Perusasiat on laitettu heti kuntoon ja järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Ratkaisussa ei ole sidottu mihinkään tuotemerkkiin, lisäksi tässä ratkaisussa kaikki toimii vaikka älyjärjestelmä olisi alhaalla. Älyjärjestelmä kohteessa ei ole itsetarkoitus, vaan sen tarkoitus on palvella asukkaita normaalissa asumisessa.

Opinnäytetyön esimerkki kohteessa älyjärjestelmässä toimii kaikki perusasiat. Jatkokehityksessä kiinnitetään huomio energian säästöön ja valvontaan. Tekoälyn avulla älyjärjestelmä oppii talon tavoille ja palvelee asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kymmenen vuoden aikana ei olla havaittu mitään, mikä ei toimisi. Kaikkea talossa käytetään koko ajan ja äly on niissä mukana, missä se on järkevää. Älykodin rakentaminen tällä tavalla vaikuttaa oikealta ratkaisulta.

Small house intelligence electrical systems

Abstract

Making a smart home is much simpler than you might think. When you plan it correctly, you can make a high-level smart home very easily and inexpensively. In this thesis, we learn about making a smart home from easily available, reliable and affordable components. It is easy to expand such a smart home afterwards.

In a smart home, electrical devices are controlled from a single point, regardless of location, using a mobile phone, for example. The intelligent system also controls electrical devices independently. For example, it can turn lights on and off according to certain conditions. It can also monitor stock exchange electricity prices and charge an electric car when electricity is cheap. The intelligent system also makes sure that the devices are not turned on unnecessarily. It monitors the home and notifies the resident if something is wrong.

There are a lot of different options on the market for implementing a smart home. They often have the problem that the solution is expensive and tied to one supplier. Tens of thousands of money can be spent and the money is not worth it. In addition, the builder is bound to predefined solutions. This may not be what the resident really needs.

In this subject of the thesis, an inexpensive and simple solution for a smart home has been implemented, without compromising on features and quality. The smart home has already been taken into account in the initial phase of the building. The basics have been fixed right away and the system can be expanded as needed. The solution is not tied to any brand, in addition, everything works in this solution even if the smart system is down. The intelligent system in the destination is not an end in itself, but its purpose is to serve the residents in normal living.

An example of a thesis in a smart system, all the basics work. In further development, attention will be paid to energy saving and monitoring. With the help of artificial intelligence, the smart system learns the habits of the house and serves the residents in the best possible way.

In ten years, nothing has been found that doesn’t work. Everything in the house is used all the time, and intelligence is included where it makes sense. Building a smart home in this way seems like the right solution.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Valtanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.