University of Oulu

Forensics from trusted computing and remote attestation

Saved in:
Author: Risto, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152531
Language: English
Published: Oulu : R. Risto, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Halunen, Kimmo
Description:

Abstract

The demand for forensics tools is ever-increasing as cyber-attacks become more frequent and devastating. The only way to maintain the system’s trusted state is to keep the mechanisms to uncover malware more competitive than cyber-attackers’ abilities to create them. We provide a digital forensics tool and procedures specifically tailored for integration with remote attestation. Example Root Cause Analysis investigations are performed, where digital forensics plays the main role of evidence provider.

Rikostekninen tieto tietoturvallisesti käyttäen etätodennusta

Tiivistelmä

Tietoturvahyökkäysten yleistyessä tarve rikostodennustyökaluille lisääntyy. Ainut keino digitaalisten järjestelmien turvaamiseksi, on olla askeleen edellä tietoturvahyökkääjiä. Onnistuakseen tässä tavoitteessa tietoturvatutkijoiden on kehitettävä jatkuvasti tehokkaampia menetelmiä haittaohjelmien havaitsemiseksi. Tämä työ tarjoaa uuden digitaalisen rikostutkinnan työkalun, jota voidaan hyödyntää etätodennuksen kanssa. Työssä esitellään tutkintatapausesimerkkejä, joiden lopputuloksiin päästään hyödyntäen perussyyanalyysiä ja digitaalisen rikostutkinnan työkalua todistuaineiston tarjoajana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Risto, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/