University of Oulu

”How dare you?” : ilmastonmuutoksen kehystäminen uutismedioiden keskustelupalstoilla

Saved in:
Author: Harju-Könnö, Heini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162593
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Harju-Könnö, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oli ilmastoviestinnän kehykset sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Tutkimukseni kohteena oli uutismedioiden keskustelupalstoilla käytyjen ilmastoaiheisten keskusteluiden kehykset. Vertasin kommenteissa käytettyjä kehyksiä ilmastonmuutosuutisoinnissa tutkimuksissa tunnistettuihin kehyksiin. Aineistoni koostui kahden sanomalehden, Helsingin Sanomien ja Kalevan, keskustelupalstalta Greta Thunbergin Yhdistyneitten kansakuntien (YK) yleiskokouksen ympäristökokouksessa pitämään puheeseen liittyvistä lukijoiden kommenteista. Tarkoituksenani oli selvittää, keskustellaanko ilmastonmuutosaiheisen uutisen kommenteissa ilmastonmuutoksesta ja jos, niin käydäänkö keskustelua samoissa kehyksissä kuin tutkimuksissa on tunnistettu ilmastonmuutosuutisoinnissa käytettävän. Tämän työn päätavoitteena on tutkia sitä, millaiset ilmastoviestinnän kehykset näkyvät näissä keskusteluissa. Työni käsittelee sitä, millaista keskustelua puheesta uutisointi saa aikaan keskustelupalstoilla ja millaisia kehyksiä näissä keskusteluissa nousee esiin.

Tutkimusmenetelmänäni käytin kehysanalyysiä ja teorianohjaamaa sisällönanalyysiä laadullisella painotuksella. Tunnistin ensin aineistostani laadullisesti kehyksiä, jotka analyysiä varten lajittelin määrällisesti. Helsingin Sanomista löysin kahdeksan kehystä ja Kalevasta viisi. Löytyneistä kehyksistä kolme esiintyi molemmissa lehdissä.

Analyysistäni selvisi, että sanomalehtien kommenttipalstoilla ilmastonmuutosuutisten alla noin puolet kommenteista liittyi ilmastonmuutokseen ja puolet käsitteli Thunbergin persoonaa tai hänen toimiaan. Kaikki ilmastonmuutosta käsittelevät kommentit olivat liitettävissä johonkin ennalta ilmastonmuutosuutisoinneista tunnistettuun kehykseen. Käytetyin kehys molempien lehtien keskustelupalstoilla oli tieteellinen varmuus ja epävarmuus -kehys. Tämän kehyksen kommentit jakautuivat ilmastonmuutostoimien puolesta ja sitä vastaan.

Tutkimukseni tuloksista voi päätellä, että kommenttipalstoilla keskustellaan ilmastonmuutosuutisen alla paljon muustakin kuin ilmastonmuutoksesta. Yleisesti keskustelu näyttäytyi hyvin polarisoituneena ja monet uutistutkimuksissa positiivisiksi tunnistetut ilmastokehykset ilmenivät kommenttipalstoilta negatiivisina. Tulosten perusteella internetin keskustelupalstoilla kommentoijat käyvät keskustelua spontaanisti samoissa kehyksissä mitä journalistit ovat tutkimusten mukaan valinneet käytettäväksi ilmastonmuutosuutisoinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heini Harju-Könnö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/