University of Oulu

Vetyklatraatit : vedyn varastointi jäähän

Saved in:
Author: Leppänen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 17
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162606
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leppänen, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alatalo, Matti
Description:

Tiivistelmä

Maailma tarvitsee puhdasta ja ympäristöystävällistä energiaa. Siirtyminen kohti puhtaampaa energiataloutta vaatii kykyä säilyttää energiaa ympäristöä kuormittamatta. Vety on energian varastoijana erittäin ympäristöystävällinen, sillä sen ainoa palamistuote on vesi [1]. Sen energiapitoisuus massayksikköä kohti on hyvin korkea, 141,7 MJ/kg, ja se on yleinen alkuaine ympäristössämme, joten sen etsiminen ei tuota vaikeuksia [1] [2]. Vedyn käyttäminen vaatii kuitenkin energia- ja kustannustehokkaita tapoja säilyttää ja kuljettaa vetyä. Käytännöllinen ja taloudellinen menetelmä vedyn säilömiseen edellyttää lähellä ympäristön painetta olevia ja lämpötilaltaan kohtalaisia säilytysolosuhteita. Menetelmältä vaaditaan myös riittävän suurta vetymassa- ja vetytilavuusprosenttia ja lisäksi menetelmien täytyy olla riittävän nopeita ja turvallisia toteuttaa. Vety täytyy saada varastosta käyttöön vaivattomasti ja hallitusti ja mahdollisesti muodostuneiden reaktiotuotteiden täytyy olla ympäristölle ystävällisiä [3].

Vetytalouden tiellä olevat säilömishaasteet ovat innoittaneet etsimään vetyklatraateista ratkaisua energian säilömiseen. Kandidaatin työni on kirjallisuuskatsaus, jossa käyn läpi vedyn tämänhetkisiä säilömismenetelmiä haasteineen, vetyklatraattien ominaisuuksia ja tämän hetken merkittävimpiä tutkimustuloksia vetyklatraattien käytöstä energian säilömiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Leppänen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/