University of Oulu

Potenssi, neliö- ja kuutiojuuri sekä potenssifunktio ja -yhtälö lukiomatematiikassa

Saved in:
Author: Kuonanoja, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162608
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kuonanoja, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on tehty osana Avoin oppikirja -projektia, jossa opettajaopiskelijat tuottavat avointa oppimateriaalia lukion matematiikan moduuleille kulloinkin voimassa olevien Lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Tämän tutkielman oppimateriaali perustuu vuonna 2019 julkaistuihin opetussuunnitelman perusteisiin, joista oppimateriaalissa nousee erityisesti esiin opintojen yhteistyöllinen luonne, jo olemassa olevan tiedon hyödyntäminen uutta oppiessa sekä yhteyksien löytäminen aiheiden väliltä. Oppimateriaali on tehty lukion ensimmäiselle matematiikan moduulille Luvut ja yhtälöt (MAY1), joka on lukio-opiskelijoille yhteinen opintokokonaisuus.

Tämän tutkielman sisältämä oppimateriaali on yksi viidestä kokonaisuudesta, jotka yhdessä muodostavat kokonaisen oppikirjan. Tässä osiossa käsitellään moduulin keskeisistä sisällöistä potensseja, neliö- ja kuutiojuurta sekä potenssifunktiota ja -yhtälöitä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden lisäksi oppimateriaalissa pyritään pääsemään Avoin oppikirja projektin oppikirjoille yhteisen artikkelista Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula valittuihin ajattelumalleihin, jotka antavat opiskelijalle paremmat työkalut soveltaa matemaattisia taitojaan tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa.

Tavoitteiden toteutumista tukevia tehtävätyyppejä on valittu toisesta projektin yhteisestä artikkelista Collaborative Learning in Mathematics. Nämä yhteistyöhön pohjautuvat tehtävätyypit muun muassa tuovat opiskelijalle erilaista näkökulmaa matematiikkaan ja mahdollistavat yleisistä virheistä oppimista. Oppimateriaalissa on hyödynnetty myös muita tieteellisiä artikkeleita esimerkiksi tällaisten yleisten virheiden tai oppimista tukevien opetusmetodien löytämiseksi.

Tutkielma koostuu viidestä osasta, joista ensimmäisessä käydään läpi Lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet sekä Habits of Mind -artikkelista valitut ajattelumallit ja Collaborative Learning in Mathematics -artikkelista valitut tehtävätyypit. Toisessa osassa perustellaan oppimateriaalia suunnitellessa tehdyt valinnat niin tehtävien kuin teoriankin osilta. Kolmannesta osasta löytyy oppimateriaali, jossa sisällöt on jaettu kolmeen kappaleeseen. Oppimateriaalissa teoria esitetään vasta siihen johdattelevan pohdintatehtävän jälkeen. Jokaisen kappaleen lopusta löytyy myös aiheisiin liittyviä harjoitustehtäviä. Toiseksi viimeisessä osassa on opettajan opas, jonka aloittaa ajankäyttöehdotus oppimateriaalin kappaleille. Sen jälkeen opettajalle on annettu vinkkejä pohdintatehtävien eriyttämiseen sekä niiden vastaukset. Viimeisessä osassa on esitetty vielä harjoitustehtävien vastaukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Kuonanoja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/