University of Oulu

Aritmeettiset ja geometriset lukujonot ja niiden summat

Saved in:
Author: Kulmala, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162609
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kulmala, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Myllylä, Kari
Salmi, Pekka
Reviewer: Myllylä, Kari
Salmi, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston oppimateriaaliprojektia, jossa tuotetaan materiaalia lukion matematiikan kursseja varten. Oppikirjojen sisältö perustuu tieteellisiin artikkeleihin, joiden avulla perustellaan oppikirjan tyyliä ja tehtäviä. Tämä tutkielma käsittelee aritmeettisia ja geometrisia lukujonoja ja niiden summia, jotka kuuluvat lukion MAA9/MAB7 Talousmatematiikka -kurssille.

Oppikirjan perustelu esiintyy tutkielmassa ensimmäisenä ja se jakautuu neljään kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi, mitä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 pitää sisällään aritmeettisista ja geometrisista lukujonoista ja niiden summista. Toisessa ja kolmannessa osassa käydään läpi Collaborative Learning in Mathematics — tehtävämuodot ja Habits of mind -artikkelin tavoitteet. Näitä kahta artikkelia hyödynnetään yleisesti oppimateriaaliprojektin jokaisessa työssä ja niistä valitaan aina kirjan kurssin aiheelle sopivat tehtävätyypit ja tavoitteet. Perusteluosan neljännessä osiossa käydään läpi muita oppikirjan tukena olevia tieteellisiä artikkeleita.

Tutkielman oppikirja jakautuu neljään asiakokonaisuuteen, joihin jokaiseen on suunniteltu menevän yksi 75 minuutin oppitunti. Ensimmäisen tunnin aiheena on aritmeettinen lukujono, toisen tunnin teemana on geometrinen lukujono, kolmas oppitunti keskittyy aritmeettiseen summaan ja viimeinen tunti käsittelee geometristä summaa. Kaikki oppitunnit koostuvat asiaa eteenpäin vievistä pohdintatehtävistä ja teoriasta. Näiden jälkeen jokaiseen tuntiin kuuluu 6–8 kappaletta harjoitustehtäviä, jotka toimivat pääasiassa kotitehtävinä.

Oppikirjan jälkeen tutkielmassa esiintyy opettajan opas sekä harjoitustehtävien vastaukset. Opettajan oppaaseen kuuluu ajankäyttösuunnitelma sekä pohdintatehtävien tarkempi kuvaus ja niiden avaaminen. Pohdintatehtävissä tuodaan ilmi, mitä niillä pyritään opettamaan opiskelijoille ja annetaan vihjeitä pohdinnan etenemiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Kulmala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.