University of Oulu

Yhdessä enemmän

Saved in:
Author: Heinonen, Otto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 51.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192637
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Heinonen, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Lakkala, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä laaditaan tarkennettu kortteli- ja rakennussuunnitelma Jyväskylän Kankaan Suvannon uudelle asuinalueelle. Suunnitelma pohjautuu vuosina 2021–22 järjestetyn kilpailun kilpailuehdotukseen. Kilpailuehdotus on laadittu yhteistyössä arkkitehtitoimisto OOPEAAn kanssa. Työmme sijoittui ansioituneesti palkintojenjaossa toiseksi. Kilpailuvaiheen tekijänoikeudet kuuluvat arkkitehtitoimisto Tmi Otto Samuli Heinoselle sekä arkkitehtitoimisto OOPEAA:lle. Henkilökohtaisen rooliini tehtäviin kuuluivat vastuut kokonaisratkaisusta tarkempaan aina tarkemman lopputuloksen suunnitteluun, kaavioihin, visualisointeihin sekä muihin suunnitelma-asiakirjoihin. Yhteistyössä ja yhteenliittyminä tehtävät projektit ovat aina yhteistöitä eikä tarkempaa vastuun erottelua tai tekijyyden jakamista voida tässä vaiheessa tehdä. Hyvät kilpailuehdotukset syntyvät intohimon ja omistautumisen sekä toimivien yhteistyökuvioiden kautta.

Diplomityön yksilötyönä suoritettava suunnitteluosuus kohdistuu aluesuunnitelman rajatulle osa-alueelle ja on luonteeltaan rakennus-, asunto-, ja tilasuunnittelua. Suunnitelman tavoitteena on luoda monipuolisten ja kokemuksellisten asuinrakennusten kortteli, jossa erilaisten toimintojen, laadukkaiden rakennusmateriaalien ja mittakaavan vaihtelun kautta muodostetaan alueesta omaleimainen ja vahvan yhteisöllisen identiteetin omaava viihtyisä ja elävä kokonaisuus. Rakennukset ja niistä muodostuva korttelikokonaisuus ovat sekä rakennusteknisesti että -taiteellisesti aikaa kestäviä ja omaleimaisia. Yhdessä alueen asukkaiden, toimintojen, mittakaavojen, materiaalien ja reitistöjen kanssa uudesta korttelialueesta muodostuu eloisa ja aikaan sidottu ajaton kerrostuma rakennustaiteen historiassa.

Suunnitelmaa määrittävät tekijät pohjautuvat kokemusperäisiin havaintoihin ja opittuun tietoon. Näistä tekijöistä muodostuu oma arvopohja, eräänlainen suunnittelufilosofia, joka ohjaa suunnitelman muodostumista ja asettaa tavoitteita.

Tässä diplomityössä tarkastellaan aluksi yleisesti viihtyisän ja elämänlaatua parantavan asuinympäristön laatutekijöitä. Tämän jälkeen paneudutaan suunnittelufilosofiaan, jonka periaatteita seuraamalla ja yhdistämällä konkreettinen suunnitelma muodostuu. Tekstiosuus taustoittaa diplomityön painopisteenä olevaa suunnitelmaa.

More together

Abstract

In this diploma thesis, a detailed housing block and building plan is drawn up for the Kankaan Suvanto residential area in Jyväskylä. The plan is based on the competition proposal for the competition organized in 2021–22. The competition proposal has been prepared in cooperation with OOPEAA. The design part of the diploma thesis, which is carried out as an individual project, focuses on a limited area of the regional plan and is in the nature of building design, housing, and space planning. The aim of the plan is to create a block of versatile and experiential residential buildings, where the scale of different functions, high-quality building materials vary from a large area to a cozy and lively entity with a distinctive and strong community identity. The buildings and t he blocks that form from them are both architecturally and artistically durable and distinctive. Together with t he residents of the area, the new block area will form a lively and time-bound timeless stratum in the history of architecture.

The factors that determine the plan are based on empirical observations and learned knowledge. These factors form our own value base, any kind of design philosophy that guides the formation of the plan and what follows.

In this thesis, the quality factors of a pleasant living environment that improves the quality of life after that, we will focus on the design philosophy, after which by following and combining this concrete concrete plan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Otto Heinonen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.