University of Oulu

Hajautetun avaimen salausmenetelmät

Saved in:
Author: Pauna, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192638
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pauna, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Myllylä, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään hajautetun avaimen salausmenetelmiä, minkälaisia ne voivat olla, ja miten niitä luodaan. Nämä menetelmät antavat työkalut tilanteisiin, missä jokin avain halutaan jakaa erilaisiin lohkoihin. Voidaan luoda järjestelmiä, missä avain saadaan muodostettua kaikkien lohkojen avulla, tai sitten voimme luoda järjestelmiä, missä lohkoista tarvitsee vain esimerkiksi yhden kolmasosan. Näin voidaan suojautua monelta asialta: tuhoutumiselta siltä osin, että avainta ei tarvitse säilyttää yhdessä paikassa, ja esimerkiksi tietomurroilta siten, että kokonaista avainta ei säilytetä monessa paikassa. Aihetta käsitellään niin kuin lohkot jaettaisiin eri osallisille, ja osallisten osajoukko myöhemmin kasaisi avaimen. Näitä menetelmiä voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi avaimen lähettämisessä. Tällöin lähetetään lohkot vastaanottajalle eri reittejä, jolloin hyökkääjän on vaikeampaa kaapata kaikki tarvittavat lohkot, eikä haittaa, vaikka kaikki ei pääsisi perille.

Tutkielmassa tarkastelemme ensin tilanteita missä avaimena on jokin luku, jolloin salausmenetelmissä käytetään hyväksi jäännösluokkasysteemejä. Aluksi esitellään näihin tilanteisiin yleispätevä ratkaisu, ja sitten mietitään missä tilanteissa voi soveltaa yksinkertaisempia keinoja. Lukujen jälkeen avaimena käytetään erilaisia mustavalkoisia pikselikuvia, jolloin turvaudutaan algoritmeihin, jotka tuottavat meille haluttuja lohkoja. Näitä algoritmeja soveltamalla on tuotettu python ohjelmia esimerkkien luomiseksi. Näitä kuvapohjaisia menetelmiä kutsutaan visuaalisiksi hajautetun avaimen salausmenetelmiksi. Huomataan että näissä menetelmissä ei ole mielekästä lähteä liikkeelle yleispätevästä ratkaisusta, vaan lähestytään ongelmaa ensin triviaali tapauksista, ja sitten lähdetään laajentamaan menetelmiä.

Tutkielma antaa perusteet hajautetun avaimen salausmenetelmiin, ja sen pohjalta voi jatkaa yleispätevämpiin tapoihin luoda visuaalisia hajautetun avaimen salausjärjestelmiä, tai voi tutustua muihin tapoihin luoda lukuja käsitteleviä salausmenetelmiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Pauna, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/