University of Oulu

”Kun ihmiset väsyvät sotauutisiin, he etsivät unohdusta elokuvasta” : sota ja suomalaiset elokuvat 1939–1943

Saved in:
Author: Isokangas, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202650
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Isokangas, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Kähäri, Outi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee sota-ajan elokuvahistoriaa. Tutkin neljää vuosina 1939–1943 valmistunutta elokuvaa. Tutkin, miten sota heijastui elokuviin ja näkyi niissä. Lisäksi tavoitteenani oli selvittää, millaisia teemoja ja lajityyppejä sota-ajan elokuvista on löydettävissä. Valitsemani elokuvat ovat Serenaadi sotatorvella eli Sotamies Paavosen tuurihousut (1939), SF-Paraati (1940), Oi, kallis Suomenmaa (1940) sekä Varjoja Kannaksella (1943). Serenaadi sotatorvella on sotilasfarssi, SF-Paraati puolestaan on musikaali, ensimmäinen varsinainen musiikkielokuva Suomessa. Oi, kallis Suomenmaa on isänmaallinen draama ja Varjoja Kannaksella jännitys- ja rikoselokuva. Valitsin tutkielmaani mahdollisimman monen eri lajityypin elokuvia, jotta saisin monipuolisen kuvan sota-aikaisista elokuvista.

Metodina tutkielmassani käytin elokuva-analyysia. Konkreettisesti tutkin elokuvia ensin katsomalla ne, minkä yhteydessä kirjoitin havaintojani. Tämän jälkeen analysoin elokuvia sekä tutkimuskirjallisuuden että muistiinpanojeni avulla. Näin pyrin löytämään vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin. Erityisesti kiinnitin huomiota elokuvien sisältämiin viittauksiin sodasta, repliikkeihin sekä juoneen. Lisäksi analysoin myös elokuvissa esiintyneitä lauluja.

Elokuvia käytiin sota-aikana katsomassa paljon. Kotirintamalla elokuvateattereissa kävivät erityisesti naiset. Rintamalla elokuvien näyttämisestä vastasivat valistusupseerit ja elokuvakoneenkäyttäjät. Rintamalla elokuvia esitettiin hyvin monipuolisesti eri lajityypeistä. Lisäksi rintamalla ohjelmaa esittivät viihdytyskiertueet, joilla oli mukana tunnettuja näyttelijöitä, laulajia ja muusikoita. Mukana viihdytysjoukoissa oli muun muassa eräs ajan tunnetuimmista näyttelijöistä, Tauno Palo.

Elokuvien merkitys sota-ajan aikana oli suuri. Elokuvat toimivat mielialojen ja kansallisen yhtenäisyyden kohottajina, ja niitä käytettiin myös propagandistisiin tarkoituksiin. Sota näkyi elokuvissa sekä suoraan että välillisesti. Elokuvissa oli myös paljon musiikkia, ja laulujen sanoituksissa oli selviä viittauksia sotaan. Havaitsin elokuvia tutkiessani, että kolmea niistä (SF-Paraati, Oi, kallis Suomenmaa ja Varjoja Kannaksella) yhdistää jollain tavalla Karjala ja sen menetys. Lisäksi elokuvista on löydettävissä negatiivista suhtautumista venäläisiin ja Neuvostoliittoon. Elokuvista löytämiäni keskeisiä teemoja olivat muun muassa huumori, isänmaallisuus, yhteisöllisyys ja työteliäisyys. Elokuvista löytyy myös vakoilua, rikollisuutta ja romantiikkaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Isokangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/