University of Oulu

Kun Halme herätti Helsingin lähiöt : Tony Halmeen vuoden 2003 eduskuntavaalivoiton tarkastelua altavastaaja-asetelman kautta

Saved in:
Author: Tarkiainen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202656
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tarkiainen, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Mäntylä, Matti
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Enbuske, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani käsittelen Tony Halmeen vuoden 2003 eduskuntavaalivoittoa altavastaaja-asetelman kautta. Selvitän miten Halme rakensi hänen nyrkkeilyuransa luoman altavastaaja-asetelman poliittiseksi työkaluksi. Tarkastelen altavastaaja-asetelman rakentumista nyrkkeilyuran, omaelämäkertojen ja vaalikampanjan pohjalta. Tutkielmani keskeisimmät lähteet ovat Halmeen omaelämäkerrat Jumala armahtaa — Minä en (1998) ja Tuomiopäivä (2001). Hyödynnän myös Helsingin Sanomien arkistoa ja muita internetistä löytyviä lähteitä, joita etsin Halmetta, nyrkkeilyuraa ja eduskuntavaaleja koskevien hakusanojen avulla.

Tutkimusmetodina käytän laadullista sisällönanalyysia, jonka avulla olen järjestänyt hyödyntämäni lähdeaineiston tiiviiseen ja selkeään muotoon. Näin aikajanan rakentaminen, tutkimuskysymysten mukainen tarkastelu ja vuoropuhelu tutkimuskirjallisuuden kanssa on helpompaa.

Halmeen nyrkkeilyuran luoma altavastaaja-asetelma rakennettiin poliittiseksi työkaluksi eri vaiheiden avulla. Asetelma syntyi nyrkkeilyuran seurauksena, kun Halme nousi altavastaajana Suomen mestariksi vastoin kaikkia odotuksia. Halme vahvisti asetelmaa ensimmäisen omaelämäkerran, Jumala armahtaa — Minä en, avulla. Omaelämäkerta oli tarina ikuisesta altavastaajasta, mikä teki mestaruudesta entistä vaikuttavamman. Omaelämäkertaa seurannut nousu suomalaisen nyrkkeilyn huipulle tehtiin myös altavastaajana, mikä teki Halmeesta suuren yleisön tunteman hahmon ja urheilusankarin. Nyrkkeilyuran loppupuolella Halme päätti siirtyä politiikkaan.

Päätös kerrottiin äänestäjille toisessa omaelämäkerrassa, Tuomiopäivässä. Altavastaaja-asetelma siirrettiin omaelämäkerrassa politiikkaan. Kirjassa suomalaisen nyrkkeilyn huipulle nousseesta altavastaajasta tuli teoksen narratiivissa altavastaajina esitettyjen, tavallisten suomalaisten puolustaja. Halme puolustaisi altavastaajia heidän antamallaan mandaatilla poliitikkojen ja virkamiesten hirmuvaltaa vastaan sekä korjaisi yksin heidän aiheuttamansa ongelmat. Asetelma oli vahvasti läsnä vuoden 2003 eduskuntavaalikampanjassa, kun Halme jalkautui tavallisten suomalaisten joukkoon sekä jatkoi kampanjassaan Tuomiopäivästä tutulla linjalla.

Altavastaaja-asetelma mahdollisti vaalivoiton ja 16 390 suuruisen äänisaaliin. Halme onnistui aktivoimaan altavastaaja-asetelman avulla itsensä altavastaajiksi mieltäneet äänestäjät, mikä näkyi äänestysaktiivisuuden nousupiikkeinä läpi Helsingin vaalipiirin. Äänestysaktiivisuutta tarkastellessa on selvää, että Halme herätti Helsingin lähiöt.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Tarkiainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/