University of Oulu

ADHD-oireisten tyttöjen tunnistaminen ja tukeminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Mankinen, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202670
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mankinen, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani tarkastelen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön eli ADHD:n esiintymistä ja näyttäytymistä tytöillä. Toinen näkökulma kandidaatin tutkielmassani on ADHD-oireisten tyttöjen tukeminen peruskoulussa. Tarkastelen, millaisia tukikeinoja ADHD:n tukemiseen on kehitelty. Käsittelen lisäksi ADHD:n oireita, esiintymistä, diagnosointia, liitännäishäiriöitä sekä hoitoa myös yleisesti. Tutkielmassani tarkastelen myös suomalaisen peruskoulun oppimisen tuen kolmiportaista järjestelmää. Olen toteuttanut tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa lähteinä olen käyttänyt aiheeseen liittyviä tutkimuksia sekä kirjallisuutta.

ADHD on yksi yleisimmistä neuropsykiatrista häiriöistä. Sen keskeisimmät oireet ovat tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus sekä impulsiivisuus. Aivopiirien toimintahäiriöiden vuoksi keskittymiseen ja tarkkaavuuteen keskittyvät osat aivoissa eivät toimi kunnolla. ADHD:sta on kolme alatyyppiä, jotka jakautuvat tarkkaamattomaan, jossa ei ilmene hyperaktiivisuutta tai impulsiivisuutta, hyperaktiivisuuteen/impulsiivisuuteen, jossa ne oireet painottuvat sekä yhdistettyyn tyyppiin, jossa esiintyy kaikkia oireita. Kaikki esiintymismuodot ovat saman ADHD-diagnoosin alla. ADHD:n hoitomuotoina käytetään erilaisia tukimuotoja henkilön elämässä, psykososiaalisia hoitomuotoja, lääkehoitoa sekä niiden yhdistelmiä. Tyttöjen ADHD:sta tiedetään koko ajan enemmän, mutta tutkimusta on edelleen paljon vähemmän saatavilla kuin poikien ADHD:sta. Tytöillä ADHD näyttäytyy useammin tarkkaamattomuuteen painottuvana. ADHD-diagnoosien määrässä tyttöjen ero poikiin on hyvin suuri. Se voi johtua siitä, että tyttöjen ADHD:ta tunnistetaan vähemmän ja toisaalta ADHD jää siten useammin hoitamatta. Tarkkaamaton ja rauhallinen oppilas koulussa voi jäädä huomaamatta, kun opettajan aikaa ja resursseja vievät äänekkäämmät ja levottomat oppilaat. Tutkimusten mukaan opettajien sukupuolikäsitykset vaikuttivat siihen, että he ohjasivat poikia enemmän ADHD-tutkimuksiin. Tytöillä muut psykiatriset häiriöt voivat haitata ADHD:n diagnosointia. ADHD-oireisilla tytöillä on moninkertainen riski sairastua masennukseen. Tukikeinoja ADHD:seen on tutkittu, mutta vähemmän löytyi tietämystä juuri tyttöjen ADHD:n tukemisesta. Tärkeää tuen antamisessa koulussa on aloittaa tuen antaminen heti tuen tarpeen huomattua. ADHD-oireiselle oppilaalle on hyvin tärkeää, että opetus on hyvin strukturoitua ja ohjeet annetaan selkeästi vaihe vaiheelta. Opettajan on syytä tehdä luokkatila ja sen ympäristö keskittymistä tukevaksi. Luokassa olevat erilaiset ärsykkeet eivät saisi viedä huomiota opetukselta. Kodin ja koulun välinen hyvä ja sujuva yhteistyö sekä opettajan tietämys ADHD:sta ovat merkittäviä ADHD:n tukemisessa koulussa. Tuen määrittelyssä on hyvin tärkeää huomioida oppilas yksilönä ja järjestää hänelle juuri sopivat tukimuodot.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Mankinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/