University of Oulu

Biopohjaiset tyydyttymättömät polyesterihartsit

Saved in:
Author: Kangas, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212693
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kangas, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heiskanen, Juha
Kainulainen, Tuomo
Reviewer: Heiskanen, Juha
Kainulainen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tyydyttymättömät polyesterihartsit (UPR) ovat synteettisten hartsien luokka, joista voidaan valmistaa kovettamalla kevyitä ja kestäviä kertamuoveja. Tyydyttymättömiä polyesterihartseja ja niiden komposiitteja käytetään nykypäivänä monilla eri aloilla kuten rakennus-, auto- ja lääketeollisuudessa. Valtaosa polymeeriteollisuudessa käytetyistä monomeereista ovat kuitenkin öljynjalostuksesta peräisin olevia petrokemikaaleja. UP-hartsien tuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi osa tai kaikki komponenteista voidaan teoriassa korvata uusiutuvista luonnonvaroista saatavilla vaihtoehdoilla.

Tässä työssä tutkittiin biopohjaisten komponenttien hyödyntämistä tyydyttymättömien polyesterihartsien valmistuksessa. Tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin uusiutuvista luonnonvaroista saadut monomeerit soveltuvat laajasti käytettyjen petrokemikaalijohdannaisten korvikkeeksi. Aineistoa tutkielmalle etsittiin Oulun yliopiston kirjaston tarjoamien tietokantojen avulla. Työssä tarkasteltiin erilaisia UP-esipolymeerien syntetisoinnissa käytettyjä biopohjaisia polyalkoholeja ja dihappoja. Lisäksi tarkasteltiin hartsien valmistamisessa oleellisten reaktiivisten liuottimien biopohjaisia vaihtoehtoja. Biopohjaisten UP-polymeerien soveltuvuutta tarkasteltiin karakterisoimalla niiden fysikaalisia sekä termomekaanisia ominaisuuksia ja vertailemalla näitä kaupallisiin UP-polymeereihin. Tulosten perusteella biopohjaiset UP-polymeerit osoittautuvat ominaisuuksiltaan pääosin samanlaisiksi tai jopa paremmiksi, kuin petrokemikaaleihin pohjautuvat UP-polymeerit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Kangas, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.