University of Oulu

Käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden hyödyntäminen uusiutuvan energian tuotantoon

Saved in:
Author: Väliaho, Elvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212695
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Väliaho, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Uusiutuvan energian tuotanto on yksi keino vähentää energiantuotannossa syntyviä päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Jätehuoltoyhtiöillä on mahdollisuus osallistua ilmastonmuutoksen torjumiseen nykyistä enemmän ja hyödyntää jatkokäyttömahdollisuuksiltaan suppeat käytöstä poistetut kaatopaikka-alueet.

Työn tavoitteena oli kartoittaa kansallisesti Suomen jätehuoltoyhtiöiden nykytilaa ja potentiaalia uusiutuvan energian tuotantoon. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta kvantitatiivisin menetelmin. Kysely laadittiin Microsoft Formsilla ja kutsu osallistua kyselyyn lähettiin sähköpostilla kaikille Suomen 32 kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle. Kyselyllä haluttiin selvittää jätelaitosten tuotantopotentiaali ja yhtiöiden mielikuvat uusiutuvan energian tuotannosta sekä merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat jätehuoltoyhtiöiden päätöksiin aurinko- ja tuulivoiman rakentamisessa.

Tutkimuksen tulosten mukaan hyödynnettävissä olevaa pinta-alaa on merkittävästi, sekä uusiutuvan energian tuotanto alueilla pitää sisällään paljon etuja. Investoinnilliset haasteet ovat monesti vaikuttavimpia epäkohtia rakentamisessa. Maankäytölliset vaikutukset ovat myös merkittävä tekijä käytöstä poistetuille kaatopaikka-alueille rakentaessa, sillä alueiden jatkohyödyntäminen on tarkkaan säänneltyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elvi Väliaho, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.