University of Oulu

Product portfolio management as part of product lifecycle management for configure-to-order products

Saved in:
Author: Kokko, Kiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212700
Language: English
Published: Oulu : K. Kokko, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Liedes, Toni
Alatalo, Juho
Description:

Abstract

Product portfolio management (PPM) research has mainly focused on PPM practices by covering the early stage of the lifecycle and not the whole lifecycle of the product. In addition, lifecycle management has been applied to individual products rather than the entire product portfolio. In this thesis, PPM research focuses on both all lifecycle phases and the entire product portfolio rather than only individual products. The research aims to study how configurable products should be arranged in the case company’s future Product lifecycle management (PLM) system. The case company of the thesis is Valmet Flow Control Oy, which delivers flow control technologies and services for different industries. The current Product data management (PDM) system in use is no longer supported and it is seen that the PDM system does not support the company’s needs anymore. Therefore, a new PLM system is needed to cover future demands in the case company. The product portfolio is composed of a product series, which refers to a certain product type and model. This thesis focuses on configure-to-order (CTO) products, which are configured based on customers’ needs with pre-defined specifications. This thesis proposes, how to present product series level object in the PLM system and what kind of product data it contains. The main result of the research is the created product series object in the future PLM system and how to manage product series through their lifecycle in one centralized system with all internal stakeholders. The availability, traceability, and data use are also essential results. Appropriate exploitation of data allows to reveal the most critical information, enabling the management of the whole product portfolio from one PLM system. This kind of procedure creates transparency in the product portfolio.

Tuoteportfolion hallinta osana tuotteen elinkaaren hallintaa tilauksesta määritettäville tuotteille

Tiivistelmä

Tuoteportfolion hallinnan (PPM) tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet PPM:n käytäntöihin elinkaaren alkuvaiheessa eikä tuotteen koko elinkaaren hallintaan (PLM). Lisäksi PLM:ää on sovellettu yksittäisten tuotteiden tasolla eikä niinkään koko tuoteportfolion tasolla. Tässä diplomityössä PPM:n tutkimus keskittyy sekä koko tuotteen elinkaaren vaiheisiin että koko tuoteportfolioon yksittäisten tuotteiden sijasta. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuinka konfiguroitavat tuotteet pitäisi järjestellä tulevaan PLM-järjestelmään tapausyrityksessä. Diplomityön tapausyrityksenä on Valmet Flow Control Oy, joka toimittaa virtauksensäätöratkaisuja ja -palveluja eri teollisuudenaloille. Nykyistä käytössä olevaa tuotetiedonhallinta järjestelmää (PDM) ei enää ylläpidetä eikä PDM-järjestelmä tue yrityksen tarpeita enää. Tästä johtuen PLM-järjestelmää tarvitaan, jotta voidaan kattaa tulevaisuuden tarpeet tapausyrityksessä. Tuoteportfolio koostuu tuotesarjoista, joilla viitataan tiettyyn tuotetyyppiin ja malliin. Tämä diplomityö keskittyy tilauksesta määritettäviin tuotteisiin eli konfiguroitaviin tuotteisiin, jossa tuote konfiguroidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ennalta määrättyjen spesifikaatioiden avulla. Tässä työssä esitetään kuinka tuotesarjatason objekti kuvataan PLM-järjestelmässä ja mitä tuotetietoja sille tarvitaan. Tutkimuken päätuloksena luodaan tuotesarjaobjekti tulevaisuuden PLM-järjestelmään ja tehdään kehitysehdotus siitä, kuinka tuotesarjoja tulisi hallita niiden koko elinkaaren ajan yhdessä järjestelmässä, ja kaikkien sisäisten sidosryhmien kanssa. Tiedon saatavuus, jäljitettävyys sekä hyödyntäminen ovat myös pääasiallisia työn tuloksia. Tiedon oikeanlainen hyödyntäminen mahdollistaa kriittisimmän tiedon esittämisen ja siten mahdollistaa koko tuoteportfolion hallinnan yhdestä PLM-järjestelmästä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kiia Kokko, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.