University of Oulu

Alakoulun ympäristökasvatuksen merkitys lapsen luontosuhteen kehittymiselle

Saved in:
Author: Laukka, Inkeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212710
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Laukka, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Olemassaolomme on täysin riippuvainen luonnosta. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Suomessa joka yhdeksäs laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja joka toinen biotooppi eli tietyn lajin elinympäristö on uhanalainen. Elämme siis tällä hetkellä maailmassa, jossa luontokato ja ilmastonmuutos on todellinen uhka. Ihmisen ja luonnon välisen epätasapainoisen suhteen muutos voidaan nähdä avaimena tämän maailmanlaajuisen ongelman pysäyttämiseen.

Tässä tutkielmassa käsitellään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin alakoulun ympäristökasvatuksen merkitystä lapsen luontosuhteen kehittymiselle. Pohja yksilön luontosuhteelle rakentuu jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimustulosten mukaan lapsista kasvaa elintavoiltaan vastuullisia luontoa arvostavia aikuisia, mikäli he oppivat arvostamaan luontoa jo lapsena. Tämän vuoksi ympäristökasvatus voidaankin nähdä pitkän aikavälin ratkaisuna ympäristöongelmien torjumiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Kun yksilö arvostaa luontoa, hän on myös valmis suojelemaan sitä.

Kodilla, varhaiskasvatuksella, koululla, asuinympäristöllä ja lähipiirin ihmisillä on suuri vaikutus siihen, millaiseksi lapsen luontosuhde kehittyy. Luontosuhde vahvistuu ja kehittyy lapsena erityisesti ulkona leikkimisen, liikkumisen ja tutkimisen myötä. Luontosuhteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi saa positiivisia luontosuhdetta vahvistavia kokemuksia.

Tutkielman tuloksista ilmenee, että kasvattajien on tärkeää opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan huomioida positiivisten luontokokemuksien ja luonnossa oleilun tärkeys luontosuhteen kehittymisen kannalta. On myös tärkeää, että kasvattaja pohtii omaa suhdettaan luontoon, sillä aikuinen toimii roolimallina lapselle myös ympäristöasioissa. Luontoa arvostava ja siitä nauttiva kasvattaja saa myös lapsen innostumaan luonnossa oleilusta ja sen suojelusta.

Myönteisen ja vastuullisen luontosuhteen myötä luonnon arvostus ja ympäristön suojelun merkitys korostuu yksilön elämässä. Voidaan siis todeta, että vastuullinen ja myönteinen luontosuhde on avain ympäristövastuullisuuteen ja luonnon arvostamiseen. Kasvattajan tehtävänä on tukea lasta rakentamaan omannäköinen, vahva ja vastuullinen suhde luontoon. Jotta tämä onnistuu, kasvattajan on syytä olla tietoinen, miten alakoulun ympäristökasvatuksella voidaan tukea lapsen luontosuhteen kehittymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inkeri Laukka, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/