University of Oulu

Ketjukyyn (Daboia russelii) myrkyn hyödyntäminen syöpätutkimuksessa

Saved in:
Author: Katila, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212726
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Katila, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Viljakainen, Lumi
Description:

Tiivistelmä

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpätyyppi. Vuonna 2018 siihen sairastui 2,1 miljoonaa naista ja maailmanlaajuisesti raportoitiin 627 000 rintasyövästä johtuvaa kuolemaa. Rintasyöpiä luokitellaan useisiin eri tyyppeihin ja sitä voidaan hoitaa leikkauksilla sekä säde- ja lääkehoidoilla. Nykyisissä rintasyöpähoidoissa on paljon haitallisia sivuvaikutuksia ja rintasyöpätutkimus pyrkiikin minimoimaan näiden haitallisten vaikutusten määrää kehittämällä jatkuvasti uusia hoitokeinoja. Nykyinen syöpätutkimus on kartoittanut luonnosta löytyvien aineiden, kuten käärmeenmyrkkyjen mahdollisuuksia syövän hoidossa. Nykyaikaiset menetelmät mahdollistavat mielenkiintoisten ja mahdollisesti lääketieteellistä potentiaalia omaavien aineiden eristämisen myrkyistä sekä niiden kokonaisvaltaisen ja yksityiskohtaisen tarkastelun.

Muun muassa munuaisten toimintahäiriötä ja neuromuskulaarista halvausta puremallaan aiheuttavan Etelä-Aasian ketjukyyn (Daboia russelii) myrkystä on eristetty kaksi syövän hoidon kannalta mielenkiintoista ainetta, rusvinoksidaasi ja ruvipraasi. Molemmat näistä aineista osoittivat tutkimuksissa vaikuttavansa MCF-7 rintasyöpäsolulinjan soluihin indusoimalla apoptoosia, joka on syöpäsoluissa tyypillisesti estettynä. Indusointi tapahtui apoptoosin reittejä, kuten sisäistä ja ulkoista, sekä p52- ja p21-välitteistä reittiä pitkin. Tutkimuksissa on havaittu, että kyseiset aineet vaikuttavat apoptoosin indusointiin säätelemällä solussa esiintyvien apoptoottisten proteiinien määrää ja suhteita. Rusvinoksidaasi ja ruvipraasi aiheuttivat MCF-7 soluihin esimerkiksi pro-apoptoottisten proteiinien, kuten Bax:n ilmentämisen tehostumista. Rusvinoksidaasilla käsitellyissä MCF-7 soluissa havaittiin anti-apoptoottisen Bcl-xl-proteiinin ilmentämisen laskua ja ruvipraasilla käsitellyissä soluissa anti-apoptoottisen Bcl2-proteiinin ekspression laskua. Tämänkaltaiset apoptoosia säätelevien proteiinien määrien muutokset indusoivat soluissa apoptoosia, joka tunnistettiin esimerkiksi fragmentoituneesta ja tiivistyneestä DNA:sta.

Tutkimusten perusteella rusvinoksidaasia ja ruvipraasia pidetään potentiaalisina aineina syöpähoidoille niiden apoptoosia indusoivan luonteen takia, mutta aineiden tarkempi prekliininen arviointi on vielä tarpeen ennen ihmistestaukseen siirtymistä. Esimerkiksi laajemmat in vivo -testaukset, joissa selvitetään aineiden farmakokineettisiä sekä farmakodynaamisia ominaisuuksia, ovat tarpeellisia. Erityisesti yksityiskohtaisten vaikutuskohteiden, kuten solukalvon reseptorien, paikantaminen on kriittistä, kun halutaan saada syöpälääkkeistä aiempaa spesifimpiä. Rusvinoksidaasin, ruvipraasin sekä muiden käärmeenmyrkyistä löydettyjen farmakologisten aineiden laaja-alaista tutkimusta lähitulevaisuudessa tukevat poikkitieteelliset tutkimusryhmät sekä jatkuvasti uudistuva tieteellinen data aihepiiriin liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Katila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/