University of Oulu

Koronapandemian vaikutus Rokua Geoparkin matkailuun

Saved in:
Author: Koivukangas, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212727
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koivukangas, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Reviewer: Lunden, Aapo
Saarinen, Jarkko
Description:

Tiivistelmä

Keväällä 2020 koronapandemia ja siihen liittyvät matkustusrajoitukset romahduttivat maailman matkailukysynnän ja myös Suomen pitkään kasvussa ollut matkailu pysähtyi. Koronapandemian vaikutukset Suomen matkailuun eivät kuitenkaan olleet pelkästään negatiivisia, sillä sen myötä kotimaan matkailu ja pitkään suosiossa ollut retkeily lisääntyi.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Rokua Geoparkin matkailuun. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteen on selvittää, miten pandemian on vaikuttanut matkailijoiden kokonaismäärään ja millaisia muutoksia matkailijoiden käyttäytymisessä on havaittu. Lisäksi tarkastellaan, millaisia muutoksia matkailussa on tapahtunut vuosien 2020–2022 välillä ja mitkä ovat Rokua Geoparkin matkailun näkymät tulevaisuudessa.

Työn teoriaosuudessa käsitellään koronapandemiaa ja sen vaikutuksia matkailuun. Lisäksi tarkastellaan resilienssin käsitettä useista eri näkökulmista. Resilienssi sopii tutkielmani aiheeseen, sillä se auttaa ymmärtämään, miten Rokua Geoparkin matkailu ja matkailuyritykset ovat selvinneet koronapandemiasta ja miten ne voivat sopeutua vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessakin. Teoriaosuudessa esitellään myös tutkimusalue, eli Rokua Geopark, ja sen tarjoamat matkailumahdollisuudet.

Työn empiirinen osuus koostuu puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, joihin osallistui 10 Rokua Geoparkin matkailuyritystä. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää, miten pandemia on vaikuttanut Rokua Geoparkin matkailuyritysten toimintaan ja saatujen tulosten perusteella arvioitiin, miten koronapandemia on vaikuttanut Rokua Geoparkin matkailuun kokonaisuudessaan.

Haastattelusta saatujen tulosten perusteella Rokua geoparkin matkailun suosio lisääntyi pandemian aikana. Kotimaisia matkailijoita kävi niin paljon, että he korvasivat ulkomaalaisten kävijöiden vähenemisen. Vuonna 2022 kun koronarajoituksista luovuttiin, Rokua Geoparkin asiakasmäärä palasi ennalleen, ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrä alkoi jälleen kasvaa. Tulosten perusteella Rokua Geoparkin matkailu selvisi kaiken kaikkiaan hyvin koronapandemiasta ja sen resilienssi osoittautui melko vahvaksi. Rokua Geopark tarjoaa paljon palveluita, joihin koronarajoitukset eivät vaikuttaneet ja Rokua Geoparkin matkailu ei ole riippuvainen kansainvälisistä matkailijoista tai matkailuyrityksistä, joihin pandemiarajoitukset vaikuttivat. Tämän perusteella Rokua Geoparkin matkailu tulee selviämään vastaavista kriiseistä hyvin myös tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Koivukangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/