University of Oulu

Äimäraution siirtolapuutarha : rakennushistoria, nykytila ja kulttuurimaiseman arvot

Saved in:
Author: Palokangas, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 58.9 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 135
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212730
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Palokangas, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Pihlajaniemi, Henrika
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön kohde on Oulussa sijaitseva, vuonna 1946 perustettu ja sekä paikallisesti että maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi tunnistettu, Äimäraution siirtolapuutarha. Tässä työssä tutkin kohteen historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta siirtolapuutarhatoiminnan yleiseen kehitykseen peilaten. Työn tavoitteena on tunnistaa Äimäraution siirtolapuutarhan arvot ja kulttuurimaiseman osatekijät, jotta ne voidaan alueen jatkokehityksessä ottaa huomioon voimassa olevan asemakaavan määräysten mukaisesti.

Tutkimuspainotteinen diplomityö jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittää taustatutkimuksen Suomen siirtolapuutarhojen historiasta ja arkkitehtuurista sekä sitä tarkentavan käsittelyn Oulun siirtolapuutarhojen kehityksestä ja nykytilasta. Työn toinen osa pitää sisällään Äimäraution siirtolapuutarhan rakennushistoriaselvityksen. Osassa tutkin alueen alkuperäisiä ja myöhemmin laadittuja suunnitelmia, niiden toteutumista sekä alueen kehitysvaiheita. Diplomityön viimeisessä osassa syvennyn alueen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Rakennushistoriaselvityksen ja nykytilan analyysin pohjalta tunnistan alueen arvot ja ominaispiirteet, joiden säilymisen edellytyksiä puolestaan tutkin osana alueen tulevaisuuden näkymiä.

Äimärautio allotment garden : history, present state and values

Abstract

The subject of my master’s thesis is Äimärautio allotment garden. The allotment garden established in 1946 locates in Oulu and is considered a valuable cultural environment both locally and regionally. In this thesis I study the history, present state and future of the allotment garden while reflecting to the general shift in functions of allotment gardens. The aim of this study is to recognize the historical, architectural and environmental values of the area as well as the factors of its cultural landscape in order to preserve them in further development. The valid plan of the area also demands this matter.

The thesis consists of three parts. The first part consists of a background study of history and architecture of allotment gardens in Finland and a focusing of these areas in Oulu. The second part is a historical analysis of Äimärautio allotment garden in which I study its original and later blueprints as well as the implementation of these plans. In the final part of this thesis, I analyse the present state of the area and reflect on its future. Based on the historical and present state analysis I name the values and characteristic features of the area and continue to ponder the requirements of their preservation as part of the area’s prospects for the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Palokangas, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.