University of Oulu

Makeaa Arkkitehtuuria : Merijalin makeistehtaan vanhan konttorirakennuksen historia, restaurointi ja käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

Saved in:
Author: Törmänen, Teijo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 37 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212732
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Törmänen, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Pihlajaniemi, Henrika
Description:

Tiivistelmä

Oy Merijal Ab:n makeistehtaan vanha konttorirakennus on 1890-luvun lopulla tai aivan 1910-luvun alussa valmistunut rakennus, joka sijaitsee Oulussa Tuiran kaupunginosassa Koskitien ja Oulujoen väliin jäävällä kapealla maa-alueella. Se edustaa Tuiran vanhinta rakennuskantaa ja edeltää jopa Puu-Tuirana tunnetun ajan. Rakennus on suojeltu sr-20-merkinnällä.

Konttorirakennuksen historia on rikas ja monimuotoinen, ja se on tärkeä osa niin Tuiran kaupunkimaisemaa kuin oululaista identiteettiä. Monta vuosikymmentä makeistehdastoiminnassa ollut rakennus seisoo nyt tyhjillään, ja sen kohtalo on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana vaakalaudalla, vaikka YIT on Oulun kaupungin kanssa sovitulla maankäyttösopimuksella vuodelta 2007 luvannut peruskorjata konttorirakennuksen ja muuttaa sen käyttötarkoituksen asuinrakennukseksi. Pitkään tyhjillään seissyt rakennus on huonokuntoinen, ja muutostoimenpiteillä on kiire, jotta rakennus saadaan säilymään myös tuleville oululaisille sukupolville.

Tässä käsillä olevassa diplomityössä kartoitan Merijalin makeistehtaan konttorirakennuksen historian ja sen suhteen ympäristöönsä sekä historiaansa sekä luon uudelleenkäyttötarkoitussuunnitelman rakennukselle sen arvot huomioon ottaen. En paneudu rakennuksen nykykuntoon tai esitä tarkkoja rakenteiden korjaustoimenpiteitä. Suunnitelmani tärkein tavoite on osoittaa rakennuksen ja korjausrakentamisen tärkeys ja potentiaali ympäristötietoisessa Oulussa, jossa vanhoja kulttuurillisesti merkittäviä rakennuksia puretaan edelleen.

Diplomityöni jakautuu kahteen osaan: kirjalliseen taustatutkimukseen ja suunnittelutyöhön. Ensimmäisessä osassa käsittelen Suomen makeisteollisuuden historian, Oy Merijal Ab:n historian ja Merijalin makeistehtaan- ja konttorirakennuksen historian sekä rakennuksen arvot. Toinen osa keskittyy konttorirakennuksen käyttötarkoituksen muutossuunnitelmaan ja restauroinnin mahdollisuuksiin. Suunnittelen rakennuksen asuinkäyttöön.

Sweet Architecture : Merijals confectionery factory’s old office buildings history, restoration and plan to design it to residential use

Abstract

Oy Merijal Ab’s confectionery factory’s old office building was built during the late 1890s or the early 1910s and it stands in Oulu in the Tuira neighborhood between Koskitie and Oulujoki. It is one of the oldest buildings in Tuira and it precedes the Puu-Tuira period in the early 1900s when almost all the buildings in Tuira were made of wood. The building is protected in the city plan.

The office building has a rich and diverse history and it is an important part of the Tuira cityscape and an important part of the identity of Oulu. The building was part of the confectionery factory for many decades but as of today it has been standing empty for many years and its destiny has been at stake during the last few years even though YIT made a land use deal with the city of Oulu in 2007 where they promised to repair the Merijal’s office building and turn it into a residential building. Left empty for a long time, the building is in poor shape and the renovation is in a hurry. The building should be preserved for generations to come.

In this master’s thesis I will map the history of the Merijal’s confectionery factories office building and its relationship to its surroundings and to its history. I also create a residential plan for the building taking its values into consideration. I shall not extend my thesis into the condition of the building nor will I present exact structural improvements. My design’s most important aspiration is to demonstrate the office buildings and renovation architecture’s importance and potential in an environmentally conscious Oulu where old culturally significant buildings are still being taken down.

My master’s thesis is divided into two parts: research and the design project. In the first part I shall cover the history of the Finnish sweets industry, the history of the Oy Merijal Ab and the confectionery factory buildings history as well as the values of the building. The second part concentrates on the repairment of the building and on the possibilities for the restoration. I will design the building for residential use.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teijo Törmänen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/