University of Oulu

Ruukki : muotoilu- ja taidekeskus Pikisaareen

Saved in:
Author: Niskasaari, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 85.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306212734
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Niskasaari, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Lakkala, Matti
Description:

Tiivistelmä

Suunnittelupainotteisen diplomityöni aiheena on muotoilu- ja taidekeskus Oulun Pikisaareen. Työn tavoitteena on suunnitella Pikisaaren Vanhan Villatehtaan kulttuuri- ja taidekeskittymää tukevia ja täydentäviä uusia tiloja. Oulu on valittu vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi ja uudisrakennus toimii yhtenä ehdotuksena Pikisaareen alueen jatkokehittämiseksi kohti entistä monipuolisempaa kulttuurikeskittymää.

Arkkitehtuuriltaan tavoitteena on suunnitella rakennus, joka sopii Pikisaaren ranta-alueille entisten punatiilisten teollisuusrakennusten joukkoon niin että se luo uuden kerrostuman saaren arvokkaaseen ympäristöön. Rakennuksen tulisi olla mittakaavaltaan muiden alueen rakennusten kokoinen, mutta kuitenkin mahdollistaen näyttelytoiminnan vaatiman tekniikan. Rakennus sijoittuu sisäilmaongelmien vuoksi purettavaksi aiotun vanhan kotiteollisuuskoulun paikalle.

Diplomityö on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa taustoitan suunnittelutyötä analysoimalla suunnittelualuetta. Alueen analysoinnissa keskityn Pikisaareen muodostuneiden kerrostumien käsittelyyn. Toisessa osassa käsittelen taiteilijoiden ja muotoilijoiden työtilojen historiaa ja nykytilannetta. Työtilojen tutkimisisessa pääpaino on taiteilijoiden työtilojen analyysissä, sillä sekä muotoilijoiden ammatti, että sen harjoittamiseen käytetyt tilat ovat eriytyneet omiksi kokonaisuuksiksi vasta 1900-luvulla.

Kolmas osa esittelee rakennussuunnitelman muotoilu- ja taidekeskuksesta. Suunnitteluosa sisältää rakennuksen ympäristön sijaintianalyysiä sekä rakennuksen ja sen lähiympäristön konseptin. Kolmesta eri vyöhykkeestä muodostuva kokonaisuus käsittää näyttelytilojen, ravintola- ja myymälätilojen sekä taiteilijoiden ja muotoilijoiden työskentelyn, oleskelun ja väliaikaisen asumisen tilat.

Ruukki : design and art center in Pikisaari

Abstract

The topic of my design and plan based thesis is a Design and Art Center located in Pikisaari, Oulu. The objective is to form a new building with spaces that support the artistic and cultural cluster of “Vanha Villatehdas” in Pikisaari island. Oulu has been selected as the cultural capital of 2026, and the propostion made with this plan serves as a further development of the cluster.

The architectural aim of the plan is to design a building that both fits and holds it own in the once industrial, now cultural and residential brick-built shore area of Pikisaari. The scale of the building should match the surrounding old buildings while being able to house the exhibition spaces needed for showcasing art and design. This new building will take the place of an old home industry school building, which is planned to be demolished due to indoor air problems.

This thesis consists of three distinctive parts. The first part provides a background for the plan by analysing the area where the building will be situated. In the analysis, I will focus on the history of Pikisaari island by processing the different time and functional layers that have formed and passed over time. In the second part I will go through the history and present of workspaces used by both artists and designers. The main emphasis for the analysis in this part is the workspace of an artist, as the profession and workspace of a designer have formed as their own concepts relatively late on the 20th century.

The third part presents the plan made for the design and art center. This part contains an analysis of the surrounding area, and the conceptual plans for both the building and it’s immidiate surroundings. The building consists of three zones forming a coherent whole. These zones contain exhibition spaces, a restaurant, a shopping space, and workspaces, common areas and temporary residences for artists and designers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Niskasaari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/