University of Oulu

Matalaan alakasvokorkeuteen liittyvät etiologiset tekijät ja purennalliset piirteet

Saved in:
Author: Pekkala, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306222739
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pekkala, 2023
Publish Date: 2023-06-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Silvola, Anna-Sofia
Reviewer: Harila, Virpi
Silvola, Anna-Sofia
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää matalaan alakasvokorkeuteen liittyvä etiologia sekä siihen assosioituvat purennalliset piirteet. Käytetyt artikkelit ovat vuosilta 1986–2022 ja ne on haettu Pubmedista. ”Shortface syndrome” eli lyhytkasvoisuus on määritelty ensimmäisen kerran v. 1978. Kasvojen vertikaalinen kasvu alkaa alkionkehityksestä. Yläleuka saavuttaa lopullisen kokonsa lapsuusiässä, kun taas alaleuka kasvaa vielä varhaisaikuisuudessa. Alaleualle voidaan määrittää kasvumalli sen kasvusuunnan perusteella lateraalikallokuvan avulla. Sulkeutuva kasvumalli eli ylös ja eteenpäin kasvava leuka on merkittävä etiologinen tekijä matalalle alakasvokorkeudelle. Sulkeutuvassa kasvumallissa vertikaalinen kasvu on kokonaisuudessaan pienempää, mutta ramus kasvaa enemmän johtaen suurempaa takakasvokorkeuteen. Myös puremalihasten, erityisesti masseterien, paksuus sekä purentafunktion voimakkuus ja aikamäärä sekä synnynnäisesti puuttuvat hampaat altistavat madaltuneelle alakasvokorkeudelle. Tähän assosioituvista purennallisista piirteistä vahvin näyttö on syväpurennalla. Myös distaalipurennan 2-tyyppiä (II/2) sekä suurentunutta Speen kurvaa esiintyy matalan alakasvokorkeuden kanssa. II/2-purennan yhteys selittyy mahdollisesti alahuulen superiorisemmalla sijainnilla suhteessa yläinkisiiveihin. Speen kurvan yhteyttä on tutkittu kuitenkin vähän, ja yhteys matalaan alakasvokorkeuteen saattaa olla epäsuora.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Pekkala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.