University of Oulu

Katodimateriaalit litium-rikki-akuissa

Saved in:
Author: Pellonpää, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306272760
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pellonpää, 2023
Publish Date: 2023-06-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lassi, Ulla
Description:

Tiivistelmä

Litium-rikki-akut ovat potentiaalinen korvaaja nykyisin käytössä oleville litium-ioni-akuille. Litium-rikki-akut tarjoavat äärimmäisen korkean teoreettisen kapasiteetin ja hyödynnettävissä olevan energiatiheyden ja voivat siten mahdollistaa esimerkiksi verkkotason energian varastoinnin ja yli 500 km ajoetäisyyden sähköautoille. Rikki on myös halvempi ja ympäristöystävällisempi raaka-aine verrattuna moniin litium-ioni-akuissa käytettyihin raaka-aineisiin. Vaikka litium-rikki-akut tarjoavat erinomaista potentiaalia akkujen kehityksen kannalta, niissä on huomattavasti haasteita jäljellä. Merkittävimmät haasteet liittyvät rikin heikkoon sähkökemialliseen suorituskykyyn, polysulfidien sukkulailmiöön (engl. shuttle effect) ja rikin tilavuuden muutokseen sähkökemiallisen reaktion aikana. Näiden rikin tuomien haasteiden ratkaiseminen on ollut viime vuosikymmenenä keskeisin litium-rikki-akkujen kehityksen kohde.

Tutkielmassa käydään läpi litium-rikki-akkujen rakenne ja toimintaperiaate sekä perehdytään erilaisiin rikkikatodiratkaisuihin, joita on kehitetty vastaamaan rikin sähkökemiasta aiheutuviin haasteisiin. Yleisimmät valmistetut katodit ovat rikki-komposiittikatodeja, joissa on johtokykyisenä substraattina useasti joko hiili- tai polymeeripohjainen materiaali. Komposiittikatodit tarjoavat runsaasti erilaisia rakennevaihtoehtoja ja ominaisuuksia. Tutkielmassa käydään läpi myös alkuaine rikin vaihtoehtona toimivaa litiumsulfidikatodia ja sen haasteita sekä erilaisia sulfidikatodirakenteita.

Katodimateriaalit vaativat monesti myös erilaisia muokkausmenetelmiä niiden toiminnan parantamiseksi. Näistä pinnoittaminen, rikkilataus ja kemiallinen muokkaaminen erilaisten heteroatomien ja metalliyhdisteiden avulla ovat merkittävimpiä. Tässä työssä tarkastellaan erilaisten pinnoitusmenetelmien ja materiaalien vaikutusta, rikin määrän säätelyyn katodilla vaikuttavia tekijöitä ja kemiallisen muokkaamisen vaikutusta ja mekanismeja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Pellonpää, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/