University of Oulu

Luokanopettajan keinot ennaltaehkäistä, kohdata ja jälkikäsitellä koulukiusaamista

Saved in:
Author: Jussila, Hilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306282767
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Jussila, 2023
Publish Date: 2023-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tämä kirjallisuuskatsaus pyrkii selvittämään, mitä konkreettisia keinoja luokanopettaja voi käyttää koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä, koulukiusaamiseen puuttumisessa ja koulukiusaamistilanteen jälkikäsittelyssä. Luokanopettajakoulutus ei tarjoa kovinkaan kattavasti keinoja kiusaamisen käsittelemiseen koulumaailmassa, vaikka se on välttämätön paha tulevaisuuden työssämme. Kiusaaminen on koko yhteiskunnan vakava ongelma, jonka ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, vähentämiseen ja jälkihoitoon tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota.

Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa yhdistellään jo tutkittua tietoa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on selvittää tutkimustiedon ja kirjallisuuden avulla luokanopettajalle konkreettisia keinoja, joita hyödyntää koulukiusaamisen käsittelyssä. Tarkastelen kiusaamisen vastaisia toimenpideohjelmia, keskityn erityisesti tarkastelemaan KiVa Koulu -ohjelmaa ja Pisarapuuttumisen mallia.

Tutkimustuloksista nousi esiin kiusaamisen vastaisten toimenpideohjelmien käyttäminen koulun arjessa. Toimenpideohjelma sisältää ennaltaehkäisevän työn, joka nähdään erittäin merkittävänä koulukiusaamisen vastaisessa työssä. Toimenpideohjelmissa on toimintaohjeet välittömään puuttumiseen kiusaamistilanteen tullessa opettajan tietoisuuteen. Välittömässä puuttumisessa painotetaan nimenomaan puuttumisen nopeutta ja systemaattisuutta. Kiusaamisen jälkikäsittely ja seuranta nousi tärkeänä vaiheena kiusaamisen kitkemistä, jotta kiusattu oppilas saa kaiken tarvitsemansa tuen. Toimenpideohjelmien toimivuus kuitenkin edellyttää niihin perehtymistä ja oikeanlaista käyttöä.

Kiusaamistutkimus on kehittynyt, ja yhä enemmän keskitytään opettajan rooliin, koulun ja yhteiskunnan rakenteisiin sekä kiusaamiseen ilmiönä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Jussila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.