University of Oulu

C/C++-ohjelmointikielellä kirjoitetun algoritmin integrointi MATLABiin

Saved in:
Author: Raumanni, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306292779
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Raumanni, 2023
Publish Date: 2023-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lehtomäki, Janne
Description:

Tiivistelmä

MATLAB tukee useita ohjelmointikieliä, joita voidaan suorittaa MATLAB-ohjelmasta käsin erilaisia rajapintoja käyttäen. Toisella ohjelmointikielellä kirjoitetun algoritmin tarpeeton toteutus MATLAB-ohjelmointikielellä vältetään, kun algoritmi voidaan integroida suoraan MATLAB-ohjelmaan. Työssä tutkitaan C/C++-ohjelmointikielellä toteutetun algoritmin integrointia MATLAB-ohjelmaan.

Työssä tutustutaan MATLABin MEX-funktioon (MATLAB executable) ja dynaamiseen kirjastoon perustuviin C/C++-ohjelmointikielen integrointivaihtoehtoihin. Näistä vaihtoehdoista valitaan dynaamiseen kirjastoon perustuva rajapinta yleisenalgoritmin sovellusohjelmointirajapinnan (application programming interface, API)suunnittelun lähtökohdaksi. Yleisen API-toteutuksen testaamista varten matriisien kertolaskualgoritmille suunnitellaan sovellusohjelmointirajapinta, jonka toiminta testataan MATLABissa.

Integration of the algorithm written in the C/C++ programming language to the MATLAB

Abstract

MATLAB supports different programming languages which can be executed from MATLAB program using different interfaces. An algorithm’s unnecessary implementation with MATLAB programming language can be avoided when the algorithm written in a different programming language can be integrated directly to the MATLAB program. This thesis studies integration of the algorithm written in the C/C++ programming language to the MATLAB program.

This thesis presents MATLAB’s MEX (MATLAB executable) function-based and dynamic library-based integration options of the C/C++ programming language. The dynamic library-based interface is selected for a general algorithm’s application programming interface (API) implementation. A matrix multiplication algorithm’s API is designed for testing the general API implementation. The matrix multiplication algorithm’s API functionality is tested in MATLAB.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Raumanni, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.