University of Oulu

Differently stained whole slide image registration technique with landmark validation

Saved in:
Author: Ojala, Aliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 29.4 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306302810
Language: English
Published: Oulu : A. Ojala, 2023
Publish Date: 2023-06-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Keskinarkaus, Anja
Hoque, Ziaul
Reviewer: Keskinarkaus, Anja
Hoque, Ziaul
Description:

Abstract

One of the most significant features in digital pathology is to compare and fuse successive differently stained tissue sections, also called slides, visually. Doing so, aligning different images to a common frame, ground truth, is required. Current sample scanning tools enable to create images full of informative layers of digitalized tissues, stored with a high resolution into whole slide images. However, there are a limited amount of automatic alignment tools handling large images precisely in acceptable processing time. The idea of this study is to propose a deep learning solution for histopathology image registration. The main focus is on the understanding of landmark validation and the impact of stain augmentation on differently stained histopathology images. Also, the developed registration method is compared with the state-of-the-art algorithms which utilize whole slide images in the field of digital pathology.

There are previous studies about histopathology, digital pathology, whole slide imaging and image registration, color staining, data augmentation, and deep learning that are referenced in this study. The goal is to develop a learning-based registration framework specifically for high-resolution histopathology image registration. Different whole slide tissue sample images are used with a resolution of up to 40x magnification. The images are organized into sets of consecutive, differently dyed sections, and the aim is to register the images based on only the visible tissue and ignore the background. Significant structures in the tissue are marked with landmarks.

The quality measurements include, for example, the relative target registration error, structural similarity index metric, visual evaluation, landmark-based evaluation, matching points, and image details. These results are comparable and can be used also in the future research and in development of new tools. Moreover, the results are expected to show how the theory and practice are combined in whole slide image registration challenges. DeepHistReg algorithm will be studied to better understand the development of stain color feature augmentation-based image registration tool of this study. Matlab and Aperio ImageScope are the tools to annotate and validate the image, and Python is used to develop the algorithm of this new registration tool.

As cancer is globally a serious disease regardless of age or lifestyle, it is important to find ways to develop the systems experts can use while working with patients’ data. There is still a lot to improve in the field of digital pathology and this study is one step toward it.

Eri menetelmin värjättyjen virtuaalinäytelasien rekisteröintitekniikka kiintopisteiden validointia hyödyntäen

Tiivistelmä

Yksi tärkeimmistä digitaalipatologian ominaisuuksista on verrata ja fuusioida peräkkäisiä eri menetelmin värjättyjä kudosleikkeitä toisiinsa visuaalisesti. Tällöin keskenään lähes identtiset kuvat kohdistetaan samaan yhteiseen kehykseen, niin sanottuun pohjatotuuteen. Nykyiset näytteiden skannaustyökalut mahdollistavat sellaisten kuvien luonnin, jotka ovat täynnä kerroksittaista tietoa digitalisoiduista näytteistä, tallennettuna erittäin korkean resoluution virtuaalisiin näytelaseihin. Tällä hetkellä on olemassa kuitenkin vain kourallinen automaattisia työkaluja, jotka kykenevät käsittelemään näin valtavia kuvatiedostoja tarkasti hyväksytyin aikarajoin. Tämän työn tarkoituksena on syväoppimista hyväksikäyttäen löytää ratkaisu histopatologisten kuvien rekisteröintiin. Tärkeimpänä osa-alueena on ymmärtää kiintopisteiden validoinnin periaatteet sekä eri väriaineiden augmentoinnin vaikutus. Lisäksi tässä työssä kehitettyä rekisteröintialgoritmia tullaan vertailemaan muihin kirjallisuudessa esitettyihin algoritmeihin, jotka myös hyödyntävät virtuaalinäytelaseja digitaalipatologian saralla.

Kirjallisessa osiossa tullaan siteeraamaan aiempia tutkimuksia muun muassa seuraavista aihealueista: histopatologia, digitaalipatologia, virtuaalinäytelasi, kuvantaminen ja rekisteröinti, näytteen värjäys, data-augmentointi sekä syväoppiminen. Tavoitteena on kehittää oppimispohjainen rekisteröintikehys erityisesti korkearesoluutioisille digitalisoiduille histopatologisille kuville. Erilaisissa näytekuvissa tullaan käyttämään jopa 40-kertaista suurennosta. Kuvat kudoksista on järjestetty eri menetelmin värjättyihin peräkkäisiin kuvasarjoihin ja tämän työn päämääränä on rekisteröidä kuvat pohjautuen ainoastaan kudosten näkyviin osuuksiin, jättäen kuvien tausta huomioimatta. Kudosten merkittävimmät rakenteet on merkattu niin sanotuin kiintopistein.

Työn laatumittauksina käytetään arvoja, kuten kohteen suhteellinen rekisteröintivirhe (rTRE), rakenteellisen samankaltaisuuindeksin mittari (SSIM), sekä visuaalista arviointia, kiintopisteisiin pohjautuvaa arviointia, yhteensopivuuskohtia, ja kuvatiedoston yksityiskohtia. Nämä arvot ovat verrattavissa myös tulevissa tutkimuksissa ja samaisia arvoja voidaan käyttää uusia työkaluja kehiteltäessä. DeepHistReg metodi toimii pohjana tässä työssä kehitettävälle näytteen värjäyksen parantamiseen pohjautuvalle rekisteröintityökalulle. Matlab ja Aperio ImageScope ovat ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään tässä työssä kuvien merkitsemiseen ja validointiin. Ohjelmointikielenä käytetään Pythonia.

Syöpä on maailmanlaajuisesti vakava sairaus, joka ei katso ikää eikä elämäntyyliä. Siksi on tärkeää löytää uusia keinoja kehittää työkaluja, joita asiantuntijat voivat hyödyntää jokapäiväisessä työssään potilastietojen käsittelyssä. Digitaalipatologian osa-alueella on vielä paljon innovoitavaa ja tämä työ on yksi askel eteenpäin taistelussa syöpäsairauksia vastaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aliina Ojala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.