University of Oulu

Tarkan ilmalaserkeilausaineiston käyttö toisen maailmansodan aikaisen harjoitusalueen tutkimuksessa Oulun Pyykösjärvellä

Saved in:
Author: Heikkilä, Aimo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306302816
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkilä, 2023
Publish Date: 2023-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ikäheimo, Janne
Maijanen, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkin, kuinka hyvin tarkka ilmalaserkeilausaineisto (40 p/m²) toimii pienien kohteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa metsäisellä alueella. Vertaan tutkielmassani ilmalaserkeilausdataa kuoppien sijainnista ja syvyydestä aikaisempien tutkimusalueella tehtyihin inventointeihin. Lisäksi todensin kuopat maastotarkastuksella. Tutkimusalue sijoittuu toisen maailmansodan aikaiselle sotaharjoitusalueelle Oulun Pyykösjärvelle. Tulokset osoittavat, että tarkka ilmalaserkeilausaineisto soveltuu hyvin pienten kuoppajäännösten havaitsemiseen. Pystyin kategorisoimaan aikaisemmin tunnetut kuopat joko tuhoutuneiksi tai ehjiksi viittä kuoppaa lukuun ottamatta (178/183). Uusia kuoppia havaitsin tutkimusalueelta 78 kappaletta, joista 61 löytyi LiDAR-havainnoinnin aikana ja 17 maastotarkastuksen yhteydessä. Sijaintidatan vertailussa ilmeni, että aikaisemmissa inventoinneissa otetut koordinaattipisteet vaihtelivat alueellisesti keskiarvon ollessa 3,5 m ja mediaanin 2,8 m. Kuusimetsä saattaa heikentää niin koordinaattipisteiden kuin ilmalaserkeilausaineistoon tarkkuutta, mutta tämä vaatii lisätutkimusta. Kuoppien syvyyden vertailu osoitti, että inventoinneissa otetut mitat ovat suurempia kuin ilmalaserkeilausaineiston kautta otetut mittaukset. Syvyysmittojen vertailussa käytetyssä aineistossa on kuitenkin puutteita, joten vahvoja johtopäätöksiä niiden eroista ei voi tehdä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aimo Heikkilä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/