University of Oulu

Kerrostalo Ikaalisiin

Saved in:
Author: Kukkola, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 17.6 MB)
Pages: 12
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307052841
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kukkola, 2023
Publish Date: 2023-07-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on yhteisprojekti, johon kuuluu asemakaavasuunnittelun sekä asuntosuunnittelun kurssit. Asemakaavasuunnittelun kurssilla suunnittelualueena toimi Ikaalisten Vanha Kauppala, johon laadittiin uuden asemakaavan lisäksi mm. aluesuunnitelma ja -leikkaukset. Asuntosuunnittelun kurssilla suunniteltu kerrostalo pohjautui itse laaditun asemakaavan suunnitelmiin ja määräyksiin.

Asemakaavasuunnittelun kurssilla tavoittelin alueen houkuttavuuden lisäämistä erityisesti lapsiperheille, jonka myötä määräsin alueelle rakennutettavaksi päiväkodin, päivittäistavarakaupan, uudistettuja kerrostalokortteleita sekä erillispientaloja järvimaisemilla, sekä paransin kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilumahdollisuuksia niin Kauppalassa kuin Toivolansaaressa. Kunnioittaen Vanhan Kauppalan vanhaa rakennuskantaa asetin kerrostalot puurakenteisiksi ja korkeintaan nelikerroksisiksi. Kerrostalokortteleista halusin yhteisöllisiä ja ympäristöön yhdistyviä, jonka myötä piha-alueet ovat suuria ja toimivat kaikille korttelin rakennuksille ja asukkaille.

Asuntosuunnittelun kurssilla valitsin tarkempaan suunnitteluun kerrostalon alueen pohjoispäädystä. Rakennuksella on miellyttävä sijainti virkistysalueen ja sataman välittömässä läheisyydessä, ja se sulautuu maastonmuotoihin porrastetun kattomaailman ansiosta. Eri korkuiset osat rakennuksessa loi mahdollisuuden tutkia paritalo- ja kerrostaloasumisen yhdistämistä, ja lopulta suunnittelin matalampaan osaan kaksikerroksiset neliöt omilla sisäänkäynneillä ja pihoilla. Kerrostaloa suunnitellessa pidin mielessä asemakaavakurssin tavoitteet, minkä myötä rakennukseen sijoittui lähinnä perheasuntoja ja muutama kaksio, yhteistiloja ja suuri korttelipiha-alue. Esteettömyys, iäkkäämpi väestö ja lapset on otettu huomioon kaikkien tilojen suunnittelussa. Rakennus on CLT-rakenteinen kuultokäsitellyllä kuusiulkoverhouksella, joka sopeuttaa sen Vanhan Kauppalan suojeltuihin puurakennuksiin.

Rakennuksen piha-alue on vehreä ja tuo puistomaista miljöötä kerrostalojen keskelle. Pihasuunnittelun tärkein tavoite oli luoda aktiivinen pihapiiri, joka toimii kohtaamispaikkana koko korttelin asukkaille. Näin ollen pihalta löytyy toimintoja jokaiselle perheen pienimmistä iäkkäämpään väestöön, sekä esteetön kulku on vaivatonta terassirakenteen ansiosta. Rakennuksen kattoterassi lisää ulkoilumahdollisuuksia talon asukkaille, terassilta löytyy mm. istutuslaatikoita ja katettua oleskelutilaa. Kattoterassin viherkatto sulauttaa myös kerrostalon ympäröivään vehreyteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Kukkola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/