University of Oulu

5-kloorimetyylifurfuraalin valmistus biomassasta

Saved in:
Author: Moisio, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307052844
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Moisio, 2023
Publish Date: 2023-07-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lappalainen, Katja
Rusanen, Annu
Description:

Tiivistelmä

5-kloorimetyylifurfuraali on alustamolekyyli, jota käytetään monissa eri uusiutuvissa materiaaleissa sekä biopolttoaineissa. 5-kloorimetyylifurfuraalia pystytään syntetisoimaan kaksifaasisysteemiä käyttäen, jossa alempi faasi on vesi/happofaasi ja ylempi faasi orgaaninen liuotin. Kuitenkin 5-kloorimetyylifurfuraalin syntesointiin käytetään paljon suolahappoa ja haitallisia kloorattuja liuottimia, kuten kloroformia tai 1,2-dikloorieteeniä. Näin ollen, vaikka tuotteen tekoon käytetään uusiutuvia raaka-aineita, joiden käyttö edistää kestävää kehitystä, niin prosessi 5-kloorimetyylifurfuraalin syntesointiin voi olla enemmän haitallinen kuin hyödyllinen ympäristön ja kulujen kannalta.

5-kloorimetyylifurfuraalin valmistusprosessia on tutkittu ja optimoitu käyttäen kaksifaasisysteemiä sekä muita menetelmiä, kuten puolipanosreaktorimenetelmää, syväeutektisen liuottimen menetelmää ja jatkuvan virtauksen menetelmää. Näissä kaikissa on omat vahvuudet ja heikkoudet, jotka voivat tukea toisiaan. Muita menetelmiäkin on, kuten 5-kloorimetyylifurfuraalin syntetisointi mikroaaltoavusteisesti, mutta tässä tutkielmassa keskitytään perinteiseen kaksifaasisysteemiin, sen modifioituun menetelmään eli puolipanosreaktoriin, syväeutektisen liuottimen menetelmään ja jatkuvan virtauksen menetelmään. Lisäksi tutkielmassa pohditaan hyviä biomassoja, liuottimia ja katalyyttejä kannattavan saannon ja ympäristön kannalta. Menetelmiä vertaillaan myös keskenään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Moisio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/