University of Oulu

Sähkömagneettisten pulssien vaikutukset ja niiltä suojautuminen

Saved in:
Author: Carlson, Eljas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307062845
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Carlson, 2023
Publish Date: 2023-07-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hannu, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoitus on tutkia sähkömagneettisen säteilyn toimintaa ja kuinka elektroniikkaa ja sähkölaitteita voidaan suojata tämän vaikutuksilta. Työssä perehdytään sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksiin erilaisille elektroniikan sovellutuksille ja selvitetään mahdollisia käytettäviä suojausmenetelmiä.

Työssä ei ole perehdytty tarkemmin mihinkään yksittäiseen suojauskeinoon vaan siinä on pyritty tutkimaan erityyppisiä suojauskeinoja yleisesti, keskittyen niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin. Työssä myös pohditaan eri käytössä olevien suojauskeinojen tarpeellisuutta.

Työ antaa lukijalle peruskäsityksen, mitä eri ratkaisuja laitesuunnittelussa voidaan tehdä, suojatessa elektroniikkaa sähkömagneettisen pulssin vaikutuksilta. Työ on kirjoitettu sähköisten lähdemateriaalien pohjalta, eikä sisällä testaus- tai mittausdataa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eljas Carlson, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/