University of Oulu

Pituusleikkurin läpimenon varmistaminen

Saved in:
Author: Rojola, Jasmin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307102857
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rojola, 2023
Publish Date: 2023-07-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koivuranta, Elisa
Paavola, Pasi
Reviewer: Koivuranta, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Kemin Metsä Boardin kartonkikoneen tuotantomäärään kasvattamisen myötä on oleellista tarkastella myös vaihtoehtoja pituusleikkurin kapasiteetin parantamiselle. Diplomityössä tarkastellaan pituusleikkurin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia kartonkikoneen tehokkuuteen. Diplomityössä esitetään myös vuonna 2021 käynnistyneen Lainerin tuotanto -projektin tuomia uudistuksia pituusleikkurilla. Diplomityön tavoitteena on visualisoida ja optimoida pituusleikkurin ajomalleja, jolloin kapasiteetin seuranta helpottuu ja Lainerin tuotanto -projektin tuomista uudistuksista saadaan kaikki hyöty irti.

Pituusleikkurin operaattoreiden toimintaa pyrittiin helpottamaan luomalla pituusleikkurin kireydelle lajikohtaiset kireysarvot, joita ei aikaisemmin ole ollut käytössä. Lisäksi tavoitteena oli nostaa pituusleikkurilla käytettävien kireyksien arvoja hyvän rullalaadun varmistamiseksi. Nämä toteutettiin kireyden optimointi -koeajolla. Koeajon tulosten perusteella kireyden nostolle ei havaittu esteitä ja pituusleikkurille onnistuttiin luomaan lajikohtaiset kireysarvot, mikä helpottaa operaattoreiden toimintaa ja vähentää kireyden muutoksista aiheutuvaa laatuvaihtelua. Diplomityön yhteydessä Trimble Wedge ® -ohjelmistoon luotiin seurantasivu pituusleikkurin kriittisimmille muuttujille. Kriittisille muuttujille määriteltiin tavoitearvot, joiden myötä pituusleikkurin kapasiteettia saatiin maksimoitua. Wedgen avulla kriittiset muuttujat onnistuttiin visualisoimaan, jolloin annettujen tavoitearvojen seuranta on yksinkertaista ja saatavissa yhdellä alustalla.

Optimization of the winder performance

Abstract

With the increase in the capacity of the Metsä Board Kemi’s board machine, it is also essential to look at alternatives for improving the capacity of the winder. This thesis examines the factors affecting the efficiency of the winder and its effects on the efficiency of the board machine. The thesis also presents the investments in winder brought by the Lainerin tuotanto -project, which started in 2021. The aim of the thesis is to visualize and optimize the operation parameters of the winder, making capacity monitoring easier and getting the most out of the capacity increase investments brought by the Lainerin tuotanto -project. In the experimental part, actions were made to create grade-specific tension values for the winder, which had not been used before. In addition, the goal was to optimize the values of the tension used on the winder to ensure good roll quality. These were implemented with the tension optimization test run. Based on the results of the test run, no issues to increase the tension were found and grade-specific tension values were created for the winder, which makes it easier for the operators to work and reduces quality changes in tension values. Additionally in the thesis, a monitoring page for the most critical parameters of the winder was created in the Trimble Wedge ® -software. Target values were defined for the critical parameters, enabling to achieve the winder maximum capacity. With the help of Wedge, the critical parameters were successfully visualized, making winder performance monitoring simple and available in one platform

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Rojola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/