University of Oulu

Puettavan teknologian terveysvaikutukset

Saved in:
Author: Huhtakangas, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307122864
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huhtakangas, 2023
Publish Date: 2023-07-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Isomursu, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkasteltiin puettavien teknologioiden terveyshyötyjä. Tarkemmin sitä, vaikuttavatko ne käyttäjien aktiivisuuteen tai lisäävätkö ne käyttäjien liikuntaa, sekä onko tällä mitään terveydellisiä hyötyjä. Tutkielmassa tarkasteltiin myös niitä tapoja, joilla puettavat teknologiat pyrkivät vaikuttamaan käyttäjien aktiivisuuteen.

Puettavien teknologioiden käyttö on yleistynyt paljon, sekä niin on ylipainokin. Tutkielmassa pohdittiin, voitaisiinko toisesta näistä kahdesta yleistyvästä trendistä saada helpotuksia toisen trendin hallitsemiseen. Voisiko puettavilla älylaitteilla olla potentiaalia kansanterveyden edistäjänä? Tutkielma on toteutettu aikaisemman tutkimuksen pohjalta kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielman tuloksena huomattiin, että puettavat teknologiat lisäävät käyttäjien fyysistä aktiivisuutta. Puettavat teknologiat kuuluvat yleensä suostuttelevien teknologioiden piiriin, jotka nimensäkin mukaan houkuttelevat käyttäjiä muuttamaan käytöstään jollain tavalla. Suoria terveyshyötyjä ei puettavilla teknologioilla käsitellyissä tutkimuksissa ainakaan merkittävässä määrin löytynyt. Tutkimuksissa havaittiin kumminkin puettavien teknologioiden lisäävän käyttäjien fyysisetä aktiivisuutta ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä on tutkittuja terveyshyötyjä. Kyseinen ristiriita voi johtua muun muassa siitä, että käsitellyt tutkimukset olivat yleensä suhteellisen lyhyitä huomatakseen suuria muutoksia käyttäjien terveydessä.

Fyysisen aktiivisuuden lisääntymisellä on tutkittu olevan monia terveyshyötyjä. Sen vuoksi on luotukin sekä päivittäiset, että viikoittaiset suositukset fyysiselle aktiivisuudelle, joita noudattamalla saa suuren osan fyysisen aktiivisuuden tuomista terveyshyödyistä. Fyysisen aktiivisuuden on todettu madaltavan riskiä saada monia sairauksia. Fyysisen aktiivisuuden lisääntymisellä on myös huomattu mielenterveydellisiä hyötyjä. Henkilöiden, jotka ovat harrastaneet enemmän fyysisiä aktiviteettejä on huomattu saavan parempia tuloksi mielenterveyttä mittaavissa testeissä.

Puettavia teknologioita voitaisiin käyttää yhdessä jonkin muun ohjeistuksen tai muun vastaavan kanssa tulevaisuudessa jopa kansanterveyden edistämisen näkökulmasta. Tulevaisuudessa voitaisiinkin siis tehdä tiiviimpää yhteistyötä terveydenhuollon sektorin kanssa. Laitteita voitaisiin parantaa ja suunnitella enemmän terveydenhuollon sektorin käyttöön. Sekä yhdistää laitteiden käyttö terveydenhuollon nykyisten menetelmien kanssa, vaikka auttaakseen ruokavalio ohjeistuksen kanssa painonhallinnassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Huhtakangas, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.