University of Oulu

Jalometallien talteenotto ja kierrätys käytetyistä katalysaattoreista ja piirilevyistä

Saved in:
Author: Anttila, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307182870
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Anttila, 2023
Publish Date: 2023-07-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heponiemi, Anne
Runtti, Hanna
Reviewer: Heponiemi, Anne
Runtti, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Jalometallien neitseellinen louhinta ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu. Lisäksi maailmanmarkkinahinnat jalometalleille ovat korkeita. Kuitenkin samaan aikaan jalometalleja sisältäviä teollisuuden sivuvirroista syntyvää jätettä jätetään kierrättämättä. Mikäli katalyyttimateriaaleja valmistettaisiin sen sijaan teollisuuden sivuvirroista, ratkaistaisiin jätteenkäsittelyongelma ja vähennettäisiin hupenevien primääristen raaka-aineiden louhintaa.

Tämän kirjallisuustutkielman tavoitteena oli tarkastella teollisuuden sivuvirtojen sisältämien jalometallien jatkojalostusta katalyyttimateriaaleiksi. Tutkittaviksi teollisuuden sivuvirroiksi valittiin käytetyt katalysaattorit ja piirilevyt. Jalometallien talteenotto katalysaattoreista ja piirilevyistä riippuu suurelta osin näiden koostumuksesta, mutta yhteisiä menetelmiä löydettiin.

Katalysaattorit sisältävät rodiumia, platinaa sekä palladiumia, piirilevyt puolestaan kultaa ja hopeaa. Täten tutkielmassa keskityttiin näiden jalometallien talteenottoon. Kierrätys voitiin jakaa karkeasti kolmeen osaan: esikäsittelyyn, talteenottoon sekä talteenotettujen jalometallien puhdistukseen. Tutkielmassa käsiteltiin käytössä olevia menetelmiä, sekä menetelmiä, jotka ovat yhä kehitysasteella.

Jalometallien jalostusta uusiksi katalyyttimateriaaleiksi on tutkittu vielä suhteellisen vähän. Aihe on tuore, ja monet hankkeet sekä projektit ovat valmistuneet 2020-luvulla tai ovat vielä käynnissä. Hankkeet ja projektit keskittyivät pääasiallisesti nostamaan esille uusia ympäristöystävällisempiä ratkaisuja jalometallien kierrätykseen katalysaattoreista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Anttila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/