University of Oulu

Sienijuuriverkostojen toiminta ektomykorritsasymbioosissa

Saved in:
Author: Perälä, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307182871
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Perälä, 2023
Publish Date: 2023-07-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ruotsalainen, Anna
Description:

Tiivistelmä

Sienijuurisienet voivat muodostaa sienijuurta eli mykorritsaa samanaikaisesti useiden lähellä toisiaan kasvavien kasviyksilöiden kanssa. Mykorritsasienten rihmat luovat tällöin kyseisten kasvien välille maanalaisia yhteyksiä, joita kutsutaan sienijuuriverkostoiksi.

Sienijuuriverkostojen muodostumista pidetään luonnossa todennäköisenä, ja niiden on ehdotettu pystyvän toimimaan resurssienvaihdon ja kommunikoinnin mahdollistavina välikäsinä yhdistämiensä kasvien välillä. Erityyppistä sienijuurta muodostavien sienten ja kasvien yhteydessä tavataan toisistaan erillisiä verkostorakenteita. Esimerkiksi pintasienijuurta eli ektomykorritsaa (EM) muodostavien osakkaiden kohdalla puhutaan niin kutsutuista pintasienijuuriverkostoista, tai lyhyemmin ilmaistuna EM-verkostoista. Niitä ajatellaan muodostuvan erityisesti puuvartisten kasvien välille useissa metsäympäristöissä eri puolilla maailmaa.

Sienijuuriverkostojen tutkimiseen liittyy haasteita johtuen sekä niiden hauraudesta että käytössä olevien tutkimusmenetelmien rajallisuudesta erityisesti kontrollikäsittelyjen osalta. Niiden välityksellä tapahtuvaa yhdisteiden kuljetusta on tutkittu erityisesti yhdisteiden isotooppimerkintään perustuvilla menetelmillä, joista on kuitenkin useiden yhdisteiden kohdalla saatu ristiriitaisia tuloksia. Osassa tutkimuksissa merkittyjen yhdisteiden liikkumista tutkittavien kasvien välillä on havaittu, mutta osassa puolestaan ei. EM-verkostojen kohdalla kiinnostusta ovat herättäneet erityisesti metsäpuiden väliset sienijuuriverkostojen mahdollistamat vuorovaikutustilanteet sekä mahdollinen hiilen kuljetus.

Sienijuuriverkostojen ekologista merkitystä pidetään edelleen monilta osin epäselvänä. Niitä pidetään kuitenkin kasvien kannalta potentiaalisesti tärkeinä, ja ilmiötä tutkitaan tällä hetkellä melko aktiivisesti. Mikäli sienijuuriverkostot tullaan tulevaisuudessa liittämään yhä varmemmin kasvien tehostuneeseen kasvuun ja parantuneeseen kelpoisuuteen, ilmiöllä saattaa olla vaikutuksia kasviyhteisöjen rakenteiden kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Perälä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.