University of Oulu

Potilastietojärjestelmien käytettävyyden taso Suomessa

Saved in:
Author: Valtavaara, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307222887
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Valtavaara, 2023
Publish Date: 2023-08-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Suomessa on käytössä monia eri potilastietojärjestelmiä. Potilastietojärjestelmien kautta voidaan yrittää taata parempaa hoitoa potilaille, kun heidän tietonsa ovat saatavilla kaikille terveydenhuollon ammattilaisille tai muille tietoa tarvitseville. Hyvällä käytettävyydellä yritetään mahdollistaa sujuva käyttökokemus, jossa käyttäjät onnistuvat suorittamaan työtehtävänsä.

Tutkielmassa tutkittiin potilastietojärjestelmien käytettävyyden tasoa Suomessa terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Tutkielmassa keskityttiin ensin käytettävyyden määrittelyyn ja mittaamiseen, jonka jälkeen käytiin läpi aikaisempien tutkimusten tutkimustuloksia. Tutkielman tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus.

Voidaan todeta, että aikaisemman tutkimuksen perusteella sekä potilastietojärjestelmien että muidenkin tietojärjestelmien käytettävyys näyttää olevan huonolla tasolla Suomessa. Tutkimustuloksissa tuli esille käytettävyysongelmia, kuten tietojärjestelmien hitaus ja opastuksen puute tietojärjestelmiin liittyen. Potilastietojärjestelmien käytettävyyden taso ei ollut kokonaisuudessaan noussut lääkäreiden mielestä vuosien 2010, 2014 ja 2017 välillä. Eräässä tutkimuksessa tuli jopa esille, että informaatiojärjestelmän toimintavirhe olisi aiheuttanut riskin potilaan turvallisuudelle. Kävi ilmi, että monet käytettävyysongelmat johtuivat muustakin kuin käytetystä potilastietojärjestelmästä, kuten iästä, ammatista, työstressistä ja työllistymissektorista. Käytettävyyttä ei voida siis varmistaa vain käytettävällä potilastietojärjestelmällä, vaan muitakin tekijöitä on huomioitava.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Valtavaara, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/