University of Oulu

Käsitteiden ”Web3”:n ja ”Web 3.0”:n määrittely ja niiden alle luokiteltujen teknologioiden soveltaminen

Saved in:
Author: Vepsäläinen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202307262891
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vepsäläinen, 2023
Publish Date: 2023-08-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mattila, Juho
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkittiin miten käsitteitä Web 3.0 ja Web3 käytettiin tieteellisissä tutkimuksissa, mitä niillä tarkoitetaan ja millaisia teknologioita niihin sisältyy. Lisäksi tarkasteltiin näiden teknologioiden potentiaalisia uhkia ja ongelmia. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielman lähteiden perusteella selvisi, että Web 3.0 mielletään yhteneväisesti Web 2.0:n seuraajaksi, joka on puolestaan Web 1.0:n edeltäjä. Web 1.0 on käsitteenä määritelty määrittämään verkon alkuvaiheita, jolloin tieto liikkui pääasiassa yhteen suuntaan. Kun tiedon kuluttajat ottivat roolin myös sisällön tuottajina, alettiin tätä ajanjaksoa kutsua Web 2.0:ksi. Nyt nousseita uusia teknologioita halutaan luokitella uuden termin alle, joten termit Web 3.0 ja Web3 syntyivät. Ne toimivat usein synonyymeinä ja toisinaan myös eri teknologioita tarkoittavina termeinä. Yleisimmin Web 3.0:n alle luokitellaan lohkoketjuteknologiat ja hajautettu verkko. Web3 puolestaan liitetään yleisimmin semanttisten verkkojen yhteyteen. Näille teknologioille yhteistä on Web 2.0:n alle luokitelluista teknologioista eroavaisuus siinä, että tiedon omistajuusmalli muuttuisi hajautetuksi ja vapaammaksi.

Uudet teknologiat tuovat mukanaan myös uusia käytännönsovellutuksia. Lohkoketjuteknologiat mahdollistavat uusia tapoja valmistaa sovelluksia, tallettaa tietoa, luoda maksuvälineitä, solmia terveysvakuutussopimuksia, suojella immateriaalioikeuksia, luoda uusia tapoja äänestää ja luoda peleihin uusia koukuttavia ominaisuuksia. Uudet ominaisuudet ja teknologiat tuovat kuitenkin mukanaan myös ongelmia ja uhkia. Semanttisen verkon ominaisuudet eivät toimi hyvin yhteen verkon nykyisen rakenteen kanssa ja lohkoketjuteknologian väärinkäytön mahdollisuus on korkea puutteellisten lainsäädännön ja standardien myötä. Nämä teknologiat ovat myös tuoneet mukanaan ympäristöongelmia valtavan resurssien kulutuksen ja elektroniikkajätteen myötä.

Tutkielman tuloksena on katsaus verkon historiaan, siihen miten näitä käsitteitä käytetään ja millaisia teknologioita niihin liitetään. Tutkielma toimii nopeana tapana tutustua Web 3.0 ja Web 3 käsitteisiin ja niiden merkitykseen tieteellisessä kontekstissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Vepsäläinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/