University of Oulu

Kvartsin pitoisuusmääritys tehdaspölynäytteistä Fourier’n muunnosinfrapunaspektroskopiaa käyttäen

Saved in:
Author: Lindström, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308012909
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lindström, 2023
Publish Date: 2023-08-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malila, Jussi
Koistinen, Arto
Reviewer: Ahonen, Anne-Maaria
Vepsäläinen, Sampo
Description:

Tiivistelmä

Ihmisiä altistuu työssään kvartsipölylle jatkuvasti. Altistus voi aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja, kuten silikoosia ja keuhkosyöpää. Työssä mitattiin pölynäytteiden kvartsipitoisuuksia Fourier’n muunnosinfrapunaspektroskopiaa (FTIR) apuna käyttäen ja verrattiin tuloksia työterveyslaitoksen laboratorion tuloksiin. Mittausjärjestelmä kalibroitiin tekemällä standarikvartsista pellettejä eri kvartsipitoisuuksilla ja muodostamalla kalibraatiosuora spektrin piikkien korkeuksien muodostaessa toisen suoran akselin. Työssä käytettiin NIOSH standardia 7602 SILICA, CRYSTALLINE by IR, siltä osin kuin oli mahdollista. Työssä jouduttiin poikkeamaan standardista jonkun verran. Esimerkiksi standardinmukaista kvartsia ei ollut kalibraatioon, joten jouduttiin tyytymään eri kvartsiin, BCR-066. Tästä työn tarkkuuteen johtavat haitat minimoitiin sarjalaimennosmenetelmällä. Työssä käytiin myös läpi Fourier’n muunnosinfrapunaspektroskopiaa hyödyntänyt tutkimus, jonka valossa mikrosilikaa voisi hyötykäyttää uudelleen betonirakentamisessa kehittyvien kansakuntien hyödyksi. Työssä käytiin läpi myös teoriaa Fourier’n muunnosinfrapunaspektroskopiasta. Työ tehtiin yhteistyössä Envimetria Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston SibLabsin kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Lindström, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.