University of Oulu

Liitännäissairastavuus ja suun terveys autisminkirjossa : erityistarkastelussa tytöt ja naiset

Saved in:
Author: Kuoppala, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308022911
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kuoppala, 2023
Publish Date: 2023-08-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hurtig, Tuula
Rajavaara, Päivi
Reviewer: Tanner, Tarja
Hurtig, Tuula
Description:

Tiivistelmä

Autisminkirjon häiriöt ovat elinikäisiä tiloja, jotka ilmenevät yksilössä sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksina, voimakkaasti toistuvina käyttäytymismalleina, vaikeuksina mukautua nopeisiin ja ennalta-arvaamattomiin muutoksiin ja epätavallisen kapeina kiinnostuksenkohteina. Autisminkirjon henkilöillä ilmenee muuta väestöä enemmän tiettyjä somaattisia sairauksia ja tiloja. Näitä ovat esimerkiksi liikalihavuus, dyslipidemia, hypertensio, diabetes, kilpirauhasen sairaudet, autoimmuunisairaudet, allergiat, suolistokanavan sairaudet ja unihäiriöt. Autisminkirjon naisilla diagnosoitiin keskimäärin enemmän somaattisia sairauksia autisminkirjon miehiin verrattuna. Autisminkirjoon liittyy useita psykiatrisia ja neuropsykiatrisia häiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, syömishäiriöt, ADHD, haastava käyttäytyminen, itsemurhakäyttäytyminen, persoonallisuushäiriöt, traumaperäinen stressihäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö jaskitsofrenia. Autisminkirjon naisilla yleisempiä ovat lisääntynyt itsemurhakäyttäytyminen, syömishäiriöt ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Autisminkirjoon liittyviä neurologisia häiriöitä ovat epilepsia, CP-oireyhtymä, migreeni, varhaiset motoriset häiriöt, aistitiedon käsittelyn ongelmat, kielelliset vaikeudet ja älyllinen kehitysvammaisuus. Autisminkirjon naisilla yleisempiä ovat epilepsia ja älyllinen kehitysvammaisuus.

Autisminkirjon henkilöiden suun terveys ei poikkea merkittävästi karieksen osalta muusta väestöstä. Heidän kariesriskiä nostaa matalampi stimuloidun syljen määrä, syljeneritystä madaltavat lääkitykset ja huonompi suuhygienia. Autisminkirjon henkilöillä ilmeni saman verran hammaskiveä, mutta vähemmän ientulehdusta ja enemmän ienvetäytymiä, kuin kontrolliryhmässä. Heillä ilmeni myös enemmän hampaiden purupintojen kulumista ja enemmän hammastraumoja. Autisminkirjon aikuiset kokevat enemmän hammashoitoon liittyvää ahdistusta, kipua ja pakotusta hammashoitotoimenpiteisiin. Autisminkirjon lapset ovat vaikeampihoitoisia, kuin kontrolliryhmän lapset. Autisminkirjon henkilöiden kooperaatiota hammashoidossa voidaan kuitenkin kehittää visuaalisen pedagogiikan avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Kuoppala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/