University of Oulu

Ilmaisten videopelien kaupallistaminen

Saved in:
Author: Lalli, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308022912
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lalli, 2023
Publish Date: 2023-08-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus kuvaili erilaisia ilmaisten videopelien kaupallistamisen muotoja sekä kaupallistamisen muotoihin liittyviä tapauksia perustuen aiemmin julkaistuihin tieteellisiin aineistoihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kaupallistamisen muotoja ilmaisilla videopeleillä on ja löytyikö kaupallistamisen vaihtoehdoissa asioita, joita tulisi ottaa huomioon ilmaisten videopelien kehityksen aikana. Tutkimuksessa esiteltiin eri kaupallistamisen muodot omina alaotsikoinaan auttaakseen selventämään ilmaispelien kaupallistamisen muodot omina teemoinaan. Kaupallistamisen muodoissa käytiin läpi se, mitä eri kaupallistamisen muodot ovat sekä mitä niistä tulisi ottaa huomioon. Kaupallistamisen muotoina löytyi muun muassa mainokset, tilaukset, battle pass, loot boxit, mikrotransaktiot, sponsorointi sekä oheistuotteet. Tutkimuksessa saatiin selville, kuinka videopelinkehittäjien kannattaisi käyttää eri kaupallistamisen tapoja sekä mitä heidän kannattaisi välttää. Videopelien käyttäjät suhtautuivat kaupallistamiseen positiivisesti, kun kaupallistaminen oli tehty harkiten ja hyvin. Kaupallistaminen nähdään neutraalina asiana, kun sillä ei ole vaikutusta videopelien pelattavuuteen. Videopelien käyttäjät kuitenkin saattoivat katsoa kaupallistamista huonona, jos käyttäjille tarjottiin etulyöntiasemia oikeaa rahaa kohden.

Monetization of free-to-play video games

Abstract

The study described various forms of commercialiation of free-to-play video games and it’s related cases of commercialization based on previously published scientific literature. The purpose of the research was to identify the different forms of commercialization free-to-play video games have and to explore their aspects that should be considered during the development of free-to-play video games. The study presented different commercialization forms in their own separate subsections in order to clarify the commercialization of free-to-play video games. The commercialization forms discussed in the study include advertisements, subscriptions, battle pass, lootx boxes, microtransactions, sponsorships, and merchandise. The study revealed how game developers should use different commercialization methods and what they should avoid. Users of video games viewed commercialization positively when it was implemented thoughtfully and effectively. Commercialization was seen as neutral aspect when it did not impact the gameplay of free-to-play video games. However, users may perceive commercialization negatively if it provided pay-to-win advantages for real money.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Lalli, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/