University of Oulu

Miten sosiaalisen median luomat trendit vaikuttavat opettajan työhön koulussa

Saved in:
Author: Kattelus, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308102923
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kattelus, 2023
Publish Date: 2023-08-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sosiaalisen median luomat monimuotoiset trendit voivat vaikuttaa oppilaiden elämään ja sitä kautta myös opettajan työhön koulussa. Tämän tavoitteen pohjalta muodostui kaksi tutkimuskysymystä: 1. ”Millaisessa mediatodellisuudessa lapset ja nuoret elävät nykyään ja miten sosiaalisen median trendit liittyvät siihen keskeisesti?” ja 2. ”Miten sosiaalisen median luomat trendit vaikuttavat opettajan työhön koulussa?”. Olen tutkimuksessani halunnut myös selvittää, millaisia toimintatapoja noudattamalla opettaja voi kasvattaa medialukutaidoiltaan vahvoja oppilaita, joiden taidot kestävät ajan ja kontekstin muuttuessa. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja tarkemmin integroivaa kirjallisuuskatsausta. Aineistoja tutkimusta varten on löytynyt monipuolisesti eri tietokannoista ja sopivien lähteiden lähdeluetteloihin tutustumalla.

Lapset ja nuoret viettävät suurimman osan vapaa-ajastaan internetiä ja sosiaalista mediaa käyttäen. Kehittyneissä maissa asuvat nuoret käyttävät sosiaalista mediaa joka päivä dokumentoidakseen omaa elämäänsä, luodakseen ja ylläpitääkseen sosiaalisia suhteita, viihdyttääkseen itseään ja ollakseen perillä nuorisokulttuurin muutoksista ja tapahtumista. Sosiaalisen median trendit ovat merkittävä osa sosiaalisen median nuorisokulttuuria. Ne ovat tapa lapsille ja nuorille luoda joukkoon ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Uusia sosiaalisen median luomia trendejä syntyy päivittäin, ja ne ovat aiheiltaan mitä monimuotoisempia. Suurin osa sosiaalisen median trendeistä on harmittomia, mutta myös nuorten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia trendejä nousee suosioon jatkuvasti.

Vaikka sosiaalisen median tiedetään olevan suuri osa lasten ja nuorten elämää, sen vaikutuksia heidän elämänsä tärkeimpiin osa-alueisiin on tutkittu vähän ja ymmärretään suppeasti. Tämä saattaa tehdä opettajista ja vanhemmista epävarmoja tarjoamaan lapsille ja nuorille heidän kipeästi tarvitsemaansa mediakasvatusta. Tutkimus osoittaakin, että opettajan tuella voi olla suuri ennaltaehkäisevä vaikutus siihen, millaisia riskejä ja ongelmia sosiaalisen median käyttäminen aiheuttaa. Sosiaalisen median jatkuvan muuttumisen takia nuoret jäävät helposti yksin sosiaalisessa mediassa pyörivien teemojen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Kattelus, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.