University of Oulu

Sähköpyörän mekatroniikka

Saved in:
Author: Pesola, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202308102924
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pesola, 2023
Publish Date: 2023-08-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tämän kanditaatintyön tavoitteena oli tutkia sähköpyörän mekatroniikan eri osa-alueita ja niiden vaikutusta pyörän toimintaan ja suorituskykyyn. Työssä keskityttiin erityisesti mekaniikan, elektroniikan ja tietotekniikan yhdistämiseen saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa sähköpyörien tehokkaan ja älykkään toiminnan.

Kanditaatintyö suoritettiin kattavalla kirjallisuuskatsauksella, joissa analysoitiin sähköpyörien moottoreita, akkuja, voimansiirtoa ja antureita. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin sähköpyörien historiallista kehitystä ja nykytilaa, sekä alan ajankohtaisia innovaatioita ja haasteita.

Tulokset osoittivat, että sähköpyörän mekatroniikka on ratkaiseva tekijä pyörän suorituskyvyssä ja käytettävyydessä. Erilaiset moottorit ja akut tarjoavat erilaisia etuja ja haittoja, ja optimaalinen valinta riippuu pyörän käyttötarkoituksesta ja ajo-olosuhteista. Lisäksi voimansiirto ja anturit vaikuttavat merkittävästi pyörän ajettavuuteen, joten niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

E-bike mechatronics

Abstract

The aim of this Bachelor’s thesis was to investigate various aspects of electric bicycle mechatronics and their impact on the performance and functionality of the bicycle. The focus of the study was on seamlessly integrating mechanics, electronics, and information technology to enable efficient and intelligent operation of electric bicycles.

The research was conducted through an extensive literature review, which involved analyzing electric bicycle motors, batteries, power transmission, and sensors. The literature review also examined the historical development and current state of electric bicycles, along with the latest innovations and challenges in the field.

The results demonstrated that electric bicycle mechatronics plays a crucial role in determining the performance and usability of the bicycle. Different types of motors and batteries offer various advantages and disadvantages, and the optimal choice depends on the specific purpose and riding conditions of the bicycle. Furthermore, power transmission and sensors significantly influence the rideability of the bicycle, emphasizing the need for careful design and implementation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Pesola, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.